Odlazni studenti

Erasmus

Prilikom prijave na raspisani natječaj za Erasmus+ studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu popunjavaju sljedeće obrasce: Prijavni obrazac za studij i Prijavni obrazac za praksu. Obrazac se popunjava na hrvatskom jeziku (osim motivacijskog pisma koje mora biti i na engleskom jeziku).

Studenti lošijega socioekonomskog statusa  mogu se prijaviti putem Prijavnog obrasca za socioekonomski status i za dodatnu potporu u okviru socioekonomskog statusa. Potrebno je u prijavi naznačiti takav status i priložiti potrebnu dokumentaciju (Izjava o članovima zajedničkog kućanstva). Veleučilište ima pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju. U slučaju da student naznači status u prijavi, ali ne dostavi potrebnu dodatnu dokumentaciju, odnosno ne zadovoljava uvjete, prijava za slabiji socioekonomski status neće biti uzeta u razmatranje za dodatno financiranje. Dodatne potpore u okviru socioekonomskog statusa ovise o raspoloživosti sredstava i raspodjeli Erasmus+ potpore na razini Veleučilišta. Podzastupljene ili ranjive skupine studenata u visokom obrazovanju (vidi https://uniri.hr/wp-content/uploads/2022/01/KA131-iznosi-financijske-potpore-za-Kljucnu-aktivnost-1-u-podrucju-visokog-obrazovanja.pdf) također mogu ostvariti pravo na dodatak, o čemu odluku donosi Veleučilište vlastitom odlukom.

Po prikupljenim prijavama sastaje se Povjerenstvo za mobilnost Veleučilišta koje razmatra prijave i odlučuje o odabiru kandidata temeljem prethodno utvrđenih kriterija koji su navedeni u nastavku. Odabir studenata vrši se prema kriterijima zastupljenosti odjela te prosjeku ocjena. Studenti koji su se prijavili na prethodnom natječaju za mobilnost te nisu bili odabrani imaju prednost izbora uz studente koji nisu bili na razmjeni te se još nisu niti jednom prijavili na natječaj za mobilnost.

PRIJE RAZMJENE

Ukoliko je student/studentica odabran za razmjenu (studij ili praksu) prije razmjene popunjava ugovor o učenju ili Learning Agreement koji se može preuzeti u nastavku –Learning Agreement za studij. Ukoliko se radi o praksi, student mora dogovoriti prethodno s poslodavcem praksu te dostaviti Potvrdu o primitku na praksu, a prije obavljanja prakse kao i ovjereni Learning Agreement za praksu.  Odlazni student/studentica upisuju kolegije/semestar na instituciji na koju odlaze, a na Međimurskom veleučilištu u službi za studentske poslove potpisuju ugovor o studiranju i u službu za studentske poslove dostavljaju datume odlazne i dolazne mobilnosti.

Kolegiji koji su odabrani na prihvatnoj instituciji i koji se priznaju s kolegijima na Međimurskom veleučilištu navedeni su u Learning Agreementu te se priznaju po povratku s mobilnosti. Priznavanje kolegija se vrši prema prijepisu ocjena, tj. Transcript of Records koji student dostavlja u referadu.
Primjer priznavanja nakon razmjene:
Student je položio kolegij Organisational development s ocjenom B i ostvario 5 ECTS. Ekvivalentni priznati kolegij je Operativno planiranje sa 6 ECTS.
Kada se student vrati na Međimursko veleučilište u studomat mu se upisuje Operativno planiranje, 6 ECTS i ocjena 4. Ocjene se pretvaraju prema važećem Pravilniku o ocjenjivanju Međimurskog veleučilišta u Čakovcu – Pravilnik o ocjenjivanju Međimurskog veleučilišta.

TIJEKOM RAZMJENE

Tijekom razdoblja mobilnosti student/studentica je obavezan redovno se jednom mjesečno javiti Erasmus koordinatoru i izvijestiti ga o stanju stvari, promjenama, tijeku studiranja na prihvatnoj instituciji.

NAKON RAZMJENE

Nakon povratka sa studija ili prakse studenti Erasmus koordinatoru dostavljaju ovjereni Learning Agreement za studij ili Learning Agreement za praksu, potvrdu o boravku na instituciji, ispunjavanju online EU upitnik i OLS jezičnu procjenu koja im dolazi na adresu elektroničke pošte nakon čega slijedi isplata preostalih 20% financijske potpore. Osim navedenih ugovora, studenti u službu za studentske poslove dostavljaju i prijepis ocjena ili Transcript of Records kako bi im se priznali kolegiji položeni na prihvatnoj instituciji.

Popis visoko obrazovnih institucija s kojima je sklopljen bilateralni sporazum nalaze se na sljedećoj poveznici: https://www.mev.hr/erasmus/popis-ustanova/. Studenti mogu odabrati bilo koji od navedenih fakulteta ili visokih škola kako bi ostvarili studentsku razmjenu u svrhu studija.

Za stručna usavršavanja, job shadowing ili neki drugih oblik usavršavanja u poduzeću, odnosno nekoj instituciji Veleučilište ne mora imati sklopljen bilateralni sporazum već kandidat dostavlja Erasmus+ koordinatoru kontakt podatke temeljem kojeg se provodi mobilnost.

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec
e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764
Copyright © 2024
Politika privatnosti
Uvjeti korištenja
Sva prava pridržana
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content