Zdravstvena zaštita studenata u Čakovcu

Studentski život

Dragi studenti,

predlažemo vam da pri dolasku u Čakovec izaberete svoje liječnice/liječnike primarne zdravstvene zaštite (opće/obiteljske medicine, stomatologije i ginekologije) u Domu zdravlja Čakovec.

  • Dom zdravlja Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, tel. 040 372381

 Prije izbora kontaktirajte željeni medicinski tim i dogovorite upis.

Na mrežnoj stranici Doma zdravlja pronaći ćete popis ordinacija primarne zdravstvene zaštite po djelatnostima i sve potrebne podatke (imena i prezimena djelatnika timova, radno vrijeme, broj telefona i adresu elektroničke pošte).

Liječnici primarne zdravstvene zaštite biraju se za razdoblje od najmanje godinu dana, ali iznimno, moguće je izvršiti promjenu izabranog liječnika i unutar roka od godine dana u slučaju promjene mjesta prebivališta, odnosno boravišta  kao i u slučaju kada osigurana osoba namjerava izbivati iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta duže od 3 mjeseca.

Da bi se ova iznimka mogla koristiti potrebno je izvršiti prijavu boravišta pri nadležnoj policijskoj upravi, slijedom te izvršene promjene stvorit će se uvjeti za promjenu izabranog liječnika prije isteka roka od godine dana od posljednjeg provedenog izbora.

Ipak u slučaju neodloživog zdravstvenog problema, studenti koji nemaju izabrane liječnike primarne zdravstvene zaštite  u gradu studiranja, imaju pravo u slučaju npr. traume, akutne upale i zarazne bolesti i sl. koristiti primarnu zdravstvenu zaštitu kod bilo kojeg ugovornog liječnika primarne zdravstvene zaštite u mjestu privremenog boravišta (a ne samo službama za hitnu zdravstvenu zaštitu), u istom opsegu kao i kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite (lijekove propisane na e-recept i primarnu laboratorijsku dijagnostiku propisanu na e-uputnicu za primarni laboratorij).

U nastavku možete pronaći popis ustanova te kontakte ovisno koji vid zdravstvene skrbi vam je potreban:

HITNA ZDRAVSTVENA SKRB

  • OPĆE ZDRAVLJE

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) za specijalističke grane medicine: kirurgija, interna, neurologija, infektologija, otorinolaringologija, urologija (hitno zbrinjavanje za grane medicine: ginekologija, psihijatrija i oftalmologija obavljaju se u sklopu matičnih odjela)

Adresa: I. G. Kovačića 1e, ČAKOVEC

Tel.: 040 375345

Mob.: 099 3109377

Email: ohbp@bolnica-cakovec.hr

Po dolasku potrebno je javiti se na centralni pult.

DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC – dežurna ordinacija obiteljske (opće) medicine

Adresa: I. G. Kovačića 1e, ČAKOVEC

Tel.: 040/372-301

Dežurni liječnik dostupan: subotom od 15:00 do 20:00 sati

nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8:00 do 20:00 sati

  • MENTALNO ZDRAVLJE

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

Odjel psihijatrije

Adresa: I. G. Kovačića 1e, ČAKOVEC

Tel.: 040 375326

Mob.: 099 4469855

Radno vrijeme: svakim radnim danom od 00:00 do 24:00

U slučaju hitne indikacije javiti se odmah na odjel ili se najprije konzultirati s dežurnim

psihijatrom na broju 099 4469855.

  • DENTALNO ZDRAVLJE

DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC – dežurna ordinacija dentalne medicine

Adresa: I. G. Kovačića 1e, ČAKOVEC

Tel.: 040 372301

Dežurni liječnik dostupan: nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8:00 do 18:00 sati

SPECIFIČNE I PREVENTIVNE MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STUDENATA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE,

DJELATNOST ŠKOLSKE I ADOLESCENTNE MEDICINE, I.G.Kovačića 1e, Čakovec

  • Sistematski pregledi na prvoj godini

Pri sistematskom pregledu poseban naglasak je stavljen na reproduktivno i mentalno zdravlje studenata.

  • Namjenski pregledi i liječničke potvrde i mišljenja, na osobni zahtjev studenta

Za upis na visokoškolsku ustanovu fakultete, prije prijema u studentski dom, za smještaj u jednokrevetne sobe u      studentskom domu (zdravstveni razlozi), u svrhu utvrđivanja zdravstvenih razloga za mirovanje studentskih obaveza i za ostvarivanje prava na prilagodbu nastavnog procesa i polaganje ispita.

  • Zdravstvena i tjelesna kultura

Pregled u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti za djelomičnu ili potpunu poštedu programa zdravstvene i tjelesne kulture, pregled u svrhu dokazivanja sposobnosti za bavljenje sportom.

  • Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja

Obavlja se u obliku radionica, predavanja, tribina s temama: reproduktivno zdravlje, spolno prenosive bolesti, mentalno zdravlje, poremećaji u ponašanju, ovisnosti itd.

  • Savjetovališni rad

Pomoć studentima u: zaštiti i unaprjeđenju mentalnog zdravlja, prilagodbi na studiranje i rješavanje problema učenja, rješavanju poremećaja ponašanja i rizičnih ponašanja, zaštiti i unaprjeđenju reproduktivnog zdravlja, prevenciji debljine. Savjetovanja se obavljaju individualno, u grupama i obiteljski.

Za sve vrste savjetovanja potrebno je termin dogovoriti elektroničkom poštom ili telefonskim pozivom na mobilne uređaje liječnika (najbolje je obratiti se školskom liječniku kod kojega ste obavili sistematski pregled na prvoj godini) odnosno psihologa:

Zrinka Zvornik Legen, dr. med., specijalistica školske medicine

Tel.: 040 386832, 098 206524

Adresa elektroničke pošte: skolska1dr@zzjz-ck.hr

Marija Ivanović, dr.med., specijalistica školske medicine

Tel.: 040 386834, 098 9095951

Adresa elektroničke pošte: skolska2dr@zzjz-ck.hr

Martina Majhen Prijol, dr.med., specijalistica školske i adolescentne medicine

Tel.: 040 314402, 099 3898435

Adresa elektroničke pošte: skolska3dr@zzjz-ck.hr

Diana Uvodić - Đurić, dr.med., specijalistica školske medicine, subspecijalistica alkoholizma i drugih ovisnosti - adiktolog

Tel.: 098 206523

Adresa elektroničke pošte: skolska4dr@zzjz-ck.hr

Berta Bacinger Klobučarić, prof. psihologije

Tel.: 098 242877

Adresa elektroničke pošte: psiholog1@zzjz-ck.hr

Nikola Petričević, mag. psych.

Tel.: 040 386833, 099 4945728

Adresa elektroničke pošte: psiholog2@zzjz-ck.hr

U sklopu Djelatnosti školske i adolescentne medicine djeluje i Savjetovalište za prevenciju i tretman prekomjerne tjelesne težine i debljine u školske djece i mladih u kojem se uz savjetovanje individualnog tipa, koriste kognitivno-bihevioralne tehnike i ostali načini savjetovanja te se po potrebi upućuje na daljnju medicinsku obradu. Postoji mogućnost savjetovanja i s magistrom nutricionizma:

Marijana Krajačić, mag. nutr.

Tel.: 040 386837, 040 386838, 099 3438537

Adresa elektroničke pošte: nutricionizam@zzjz-ck.hr

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE,

DJELATNOST ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, PREVENCIJU I IZVANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI,

I.G.Kovačića 1e, Čakovec (prvi kat)

Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije bavi se prevencijom i ranim otkrivanjem mentalnih problema s ciljem njihovih što ranijih i učinkovitijih uklanjanja. Provode se sustavne aktivnosti usmjerene ka pomoći rizičnoj populaciji, oboljelima koji se susreću s navedenim problemima te savjetodavni rad i podrška njihovim obiteljima. Radi se s djecom i mladima s psihičkim problemima, problemima učenja, s mladima koji imaju probleme s vršnjacima ili su problematičnog ponašanja; kao i s odraslima koji su skloni ponašanjima koja nisu društveno prihvatljiva – ovisnosti, agresija i slično.

Pruža usluge (bez uputnice) medicinskog i psihosocijalnog tretmana osobama s problemima mentalnog zdravlja kroz savjetovanje (individualno ili telefonsko) i psihoterapiju, a poseban segment rada provodi se s konzumentima ilegalnih droga i drugim ovisnicima.

Radno vrijeme: svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati,

osim utorkom i srijedom kada je radno vrijeme od 7:00 do 20:00 sati

Osim u hitnim slučajevima, dolazak je poželjno dogovoriti telefonski ili putem elektroničke pošte:

Diana Uvodić-Đurić, dr. med. specijalist školske medicine, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti – adiktolog, voditeljica Djelatnosti

Tel.: 098 206523

Adresa elektroničke pošte: mentalno.voditelj@zzjz-ck.hr

Nikola Barat, bacc.med.techn.,

Tel.: 040 384016, 099 7312334

Adresa elektroničke pošte: mentalno1@zzjz-ck.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak od 7:00 do 15:00 sati srijeda od 12:00 do 20:00 sati

Barbara Slaviček, mag.med.techn.,

Tel.: 040 314400, 099 4945710

Adresa elektroničke pošte: mentalno2@zzjz-ck.hr

Radno vrijeme: utorak, srijeda, četvrtak, petak od 7:00 do 15:00 sati ponedjeljak od 12:00 do 20:00 sati

Psiholozi:

Berta Bacinger Klobučarić, prof. psihologije, klinička psihologinja

Tel.: 040 314401, 098 242877

Adresa elektroničke pošte: psiholog1@zzjz-ck.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak od 7:00 do 15:00 sati utorak od 12:00 do 20:00 sati

Nikola Petričević, mag. psych.

Tel.: 040 386833, 099 4945728

Adresa elektroničke pošte: psiholog2@zzjz-ck.hr

Radno vrijeme: utorak, srijeda, četvrtak i petak od 7:00 do 15:00 sati ponedjeljak od 12:00 do 20:00 sati

Vanjski suradnici:

Živko Mišević, dr.med., spec. psihijatrije, subspec. alkoholizma i drugih ovisnosti - adiktolog

Tel.: 040 314400

Radno vrijeme: srijeda i četvrtak od 17:00 do 20:00 sati

Snježana Petek, dipl. soc. pedagog,

Tel.: 040 314400

Radno vrijeme: ponedjeljak i petak od 17:00 do 20:00 sati

Jelena Wranna – Kovač, dipl. soc. pedagog,

Tel.: 040 314400

Radno vrijeme: utorak od 16:00 do 18:00 sati

Genoveva Krsnik, mag. soc. politike,

Tel.: 040 314400

Radno vrijeme: utorak od 16:00 do 18:00 sati

U sklopu Djelatnosti radi i Savjetovalište za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam, sve potrebne informacije možete dobiti telefonskim pozivom na broj: 099 2221888

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec
e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764
Copyright © 2024
Politika privatnosti
Uvjeti korištenja
Sva prava pridržana
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content