Privremena rang lista kandidata za upis

Privremena rang lista kandidata za upis na preddiplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta prijavljenih putem razredbenog postupka bez položenih ispita državne mature. Privremena rang lista kandidata za upis – preddiplomski stručni Opširnije »

Raspored upisa kandidata na prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u jesenskom upisnom roku 2017./2018.

Raspored upisa kandidata na prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2017./2018. u jesenskom upisnom roku. Raspored upisa na prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u jesenskom upisnom roku 2017.-2018. Opširnije »

Dekanski ispitni rok – obavijest

Obavještavaju se studenti da će se dekanski ispitni rok održati 25. rujna 2017. u 08:00 sati. Studenti se za polaganje ispita na dekanskom ispitnom roku prijavljuju osobno u Službi za studentske poslove Opširnije »

Razredbeni postupak – jesenski rok

Obavještavaju se zainteresirani kandidati da se prijave za razredbeni postupak u jesenskom roku primaju od 04. – 06. rujna u Službi za studentske poslove. Putem razredbenog postupka upisuju se kandidati bez položene Opširnije »

Obavijest o prijelazu kandidata s drugih visokih učilišta na Međimursko veleučilište u Čakovcu

Obavještavaju se kandidati zainteresirani za prijelaz s drugih visokih učilišta na Međimursko veleučilište u Čakovcu da se zamolbe za prijelaz primaju od 01. do 15. rujna 2017. Prijave za prijelaz predaju se Opširnije »

Uvjeti upisa u više godine studija

Obavještavaju se studenti da su objavljeni uvijeti upisa u više govine studija. Odluka o školarini za redovite studente koji nisu ostvarili pravo na sufinanciranje troškova studija u ak. god. 2017.-2018. Odluka o Opširnije »

Svečana promocija studenata Veleučilišta

U petak, 7. srpnja 2017. godine održana je šesta promocija stručnih prvostupnika preddiplomskih stručnih studija Računarstvo, Menadžment turizma i sporta i Održivi razvoj te stručnih specijalista specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment turizma i sporta. Opširnije »

Alumni student Međimurskog veleučilišta Matija Risek prvi magistar informatike na Sveučilištu u Puli

Alumni student Veleučilišta Matija Risek posljednjih dana zaokuplja pažnju medija te služi kao primjer mladima da se znanjem i upornošću može sve. Matija je završio prvi stupanj računarstva na Međimurskom veleučilištu, a Opširnije »

Naslovnica

Preddiplomski stručni studij Računarstvo

Preddiplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta

Preddiplomski stručni studij Održivi razvoj

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta