Select Page
Odluke

Odluka o dvojnom iskazivanju cijena

Odluka o modelu participacije studenata u troškovima studija u akademskoj godini 2022-2023

Odluka o upisnim kvotama za akademsku godinu 2022-2023

Odluka o proceduri praćenja i naplate prihoda i primitaka na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu

Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu

Odluka o proceduri upravljanja i raspolaganja nekretninama Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Procedura izadavanja i obračunavanja putnih naloga

Odluka o uvjetima upisa u višu nastavnu godinu i o ponovnom upisu godine u akademskoj godini 2021.-2022.

Odluka o troškovima školarine u akademskoj godini 2021.-2022. – upis u višu godinu i ponovni upis godine

Odluka o nastavnom kalendaru za akademsku godinu 2021.-2022.

Odluka o modelu participacije studenata u troškovima studija u akademskoj godini 2021.-2022.

Odluka o raspisivanju dopunskih studentskih izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor

Procedura objave informacija na službenoj internetskoj stranici Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Odluka o imenovanju voditelja stručne prakse MTS preddiplomski Tibor Rodiger

Odluka o imenovanju voditelja stručne prakse MTS specijalistički Tomislav Hublin

Odluka o imenovanju voditelja stručne prakse Održivi razvoj Vladimir Križaić

Odluka o imenovanju voditelja stručne prakse Računarstvo Željko Knok

Odluka o imenovanju Povjerenstva za mobilnost

Odluka o osnivanju Povjerenstva za kvalitetu

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za kvalitetu

Procedura blagajničkog poslovanja

Odluka o uvođenju E-indeksa

Odluka o visini naknada za različite namjene

Odluka o dopuni Odluke o visini naknade za različite namjene

Odluka o odradama nastave prema Izvedbenom planu i rasporedu nastave

Odluka o odgodi i nadoknadi nastave

Odluka o održavanju ispita za osobe s invaliditetom 

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Procedura stvaranja ugovorenih obveza na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu

Procedura praćenja i kontrole prihoda od naplate školarina u Međimurskom veleučilištu u Čakovcu

Odluka o službenoj komunikaciji putem MEV.HR domene

Odluka o troškovima obrane završnog rada, izrade i izdavanja diplome i troškovima promocije

Odluka o cijeni razlikovnih ispita na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment turizma i sporta 

Odluka o upisu studenata koji su imali prekid studija

Odluka o troškovima postupka prijelaza i troškovima upisa prijelaznika

Odluka o upisu ljetnog i zimskog semestra prve godine studija

Zanima te studiranje
na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu?

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Menadžment turizma i sporta

Želiš poslovnu karijeru izgraditi u turizmu ili sportu? Ovo je dobro mjesto za početak.

Više >

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Održivi razvoj

Zanima te održivi razvoj i svi mogući oblici njegove primjenjivosti u svakodnevnom životu? Kreni u ovom smjeru.

Više >

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Računarstvo

Znaš da se želiš baviti računarstvom i u tom području želiš graditi svoj put? Upiši preddiplomski studij računarstva.

Više >

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Menadžment turizma i sporta

Želiš usavršiti svoje znanje i profilirati se u struci menadžmenta turizma ili sporta? Čekamo te ovdje.

Više >

MEĐIMURSKO
VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec

e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764

DRUŠTVENE MREŽE

PRETRAŽI

Copyright © 2019| Politika privatnosti Uvjeti korištenja Sva prava pridržana.

Izrada: SCRIBO PR

Skip to content