Studentski zbor

Studentski zbor brine o ostvarivanju studentskih prava te obavlja poslove od interesa za studente Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. Brine o kvaliteti života studenata i o kvaliteti procesa studiranja na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu te o svim ostalim pitanjima važnih za studente. Studentski zbor jedini legitimno zastupa sve studente veleučilišta kojem pripada. Hrvatski sabor donio je 2007. godine Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007). Prema zakonu, sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj trebala bi imati ustrojen Studentski zbor, odnosno svoje studentske predstavnike. Kroz Studentski zbor studenti između ostalog vode brigu i o:

 • Ustroju i provedbi studentskih programa na području naobrazbe, kulture, športa, međunarodne
  suradnje i drugih programa važnih za studente
 • Ustroju i provedbi programa koji utječu na socijalno-ekonomski položaj studenata
 • Imenovanju predstavnika studenata u tijela međunarodnih studentskih organizacija te drugih
  organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata RH
 • Davanju mišljenja o prijedlozima propisa koji uređuju pitanja statusa studenata
 • Poticanju donošenja novih propisa koji utječu na studentski standard i studiranje u cjelini
Studentski život
Studentski zbor

Međimursko veleučilište u Čakovcu

Knjižnica
Bana Josipa Jelačića 22g (zgrada Studentskog doma Čakovec)
40000 Čakovec
Tel.: 040/396-985
e-mail: knjiznica@mev.hr
Sandra Cvetko, mag. oec.

Radno vrijeme:

ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak 7:30-15:30
dnevni odmor 11.00-11.30

srijeda: 10:00-18:00
dnevni odmor 14.00-14.30

 

Studentski zbor brine o ostvarivanju studentskih prava te obavlja poslove od interesa za studente Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. Brine o kvaliteti života studenata i o kvaliteti procesa studiranja na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu te o svim ostalim pitanjima važnih za studente. Studentski zbor jedini legitimno zastupa sve studente veleučilišta kojem pripada. Hrvatski sabor donio je 2007. godine Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007). Prema zakonu, sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj trebala bi imati ustrojen Studentski zbor, odnosno svoje studentske predstavnike. Kroz Studentski zbor studenti između ostalog vode brigu i o:

 • Ustroju i provedbi studentskih programa na području naobrazbe, kulture, športa, međunarodne
  suradnje i drugih programa važnih za studente
 • Ustroju i provedbi programa koji utječu na socijalno-ekonomski položaj studenata
 • Imenovanju predstavnika studenata u tijela međunarodnih studentskih organizacija te drugih
  organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata RH
 • Davanju mišljenja o prijedlozima propisa koji uređuju pitanja statusa studenata
 • Poticanju donošenja novih propisa koji utječu na studentski standard i studiranje u cjelini

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec
e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content