Podrška studentima

Studentski život

Međimursko veleučilište u Čakovcu pruža pomoć studentima koji se tijekom studija susreću s određenim teškoćama.

U Hrvatskoj su identificirane određene skupine studenata koje se nazivaju podzastupljene i ranjive skupine studenata.  

Podzastupljenu skupinu studenata u visokom obrazovanju čine skupine studenata čiji je udio u sustavu visokog obrazovanja niži od onoga što pokazuju populacijski podaci.

Identificirane su sljedeće podzastupljene skupine;

 • Studenti/ce čiji roditelji imaju nižu razinu obrazovanja
 • Studentice u tehničkom području i studenti u humanističkom području
 • Stariji studenti/ce
 • Studenti/ce s djecom
 • Studenti/ce pripadnici romske manjine

U ranjive skupine studenata ubrajaju se studenti kod kojih postoji veći rizik izloženosti određenim teškoćama u obliku akademske ili društvene integracije te koji imaju manje mogućnosti za neke aspekte studiranja poput međunarodne mobilnosti.

Identificirane su sljedeće ranjive skupine:

 • Stariji studenti/ce
 • Studenti/ce s invaliditetom
 • Studenti/ce s djecom
 • Studenti/ce pripadnici romske manjine
 • Studenti iz obitelji nižeg ekonomskog statusa
 • Studenti iz strukovnih srednjih škola
 • Studenti/ce koji rade uz studij u znatnom opterećenju
 • Studenti/ce koji putuju na studij
 • Pripadnici/ce LGBT orijentacije
 • Studenti/ce iz alternativne skrbi
 • Studenti/ce beskućnici
 • Studenti/ce iz ruralnih područja, manjih mjesta i otoka
 • Studenti/ce izbjeglice i tražitelji azila

Više o podzastupljenim i ranjivim skupinama u visokom obrazovanju možete saznati na linkovima:

Studenti s invaliditetom i drugim teškoćama

Koordinacija pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za područje visokog obrazovanja izradila je brošuru o pravima i oblicima potpore za studente s invaliditetom tijekom studija.

Informirajte se o svojim pravima i dostupnim oblicima potpore;

Ukoliko se suočavate s određenim poteškoćama tijekom studiranja, a kojima doprinosi vaša trenutna životna situacija, javite nam se, tu smo za vas!

Studenti posebna prava ostvaruju podnošenjem zahtjeva uz koji prilažu popunjeni evidencijski upitnik;

Navedena dokumentacija predaje se u Službu za studentske poslove osobno ili na e-mail adresu; referada@mev.hr

Osoba za pomoć studentima s invaliditetom i drugim teškoćama na Veleučilištu:

Jurica Trstenjak, v. pred.

e-mail adresa; jtrstenjak@mev.hr

Studenti  - kategorizirani sportaši

Zakon o sportu NN 141/22, članak 14. sportaše razvrstava u sljedeće kategorije:

– Sportaš I. kategorije – vrhunski sportaš

– Sportaš II. kategorije – vrhunski sportaš

– Sportaš III. kategorije – vrhunski sportaš

– Sportaš IV. kategorije – vrsni sportaš

– Sportaš V. kategorije – daroviti sportaš

– Sportaš VI. kategorije – daroviti sportaš

Hrvatskom olimpijskom odboru, Hrvatskom paraolimpijskom odboru odnosno Hrvatskom sportskom savezu gluhih povjerava se kao javna ovlast provedba kategorizacije sportaša i donošenje rješenja o kategorizaciji sportaša.

Sukladno Pravilniku o studiranju na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu, čl. 50., student - kategorizirani sportaš koji studira u redovitom statusu dužan je na vlastiti zahtjev uz predočenje dokumentacije (rješenja od Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Hrvatskog sportskog saveza gluhih odnosno isprava na temelju koje proizlazi navedeni status) ishoditi odluku prodekana za nastavu, kojim se određuju prava i obveze tijekom daljnjeg studiranja. 

Zahtjev se predaje Službi za studentske poslove osobno ili na e-mail: referada@mev.hr

Student kategorizirani sportaš sudjeluje u nastavi sukladno odluci prodekana za nastavu a prilikom donošenja odluke uzimaju se u obzir pripremne aktivnosti i natjecanja studenta sportaša tijekom jedne akademske godine.

Studentu kategoriziranom sportašu može se dopustiti pristupanje polaganju ispita izvan ispitnih rokova prema dogovoru s pojedinim nastavnikom.

Ispit položen na opisan način upisuje se s datumom sljedećeg ispitnog roka, temeljem prijave studenta.

Osoba za pružanje pomoći studentima kategoriziranim sportašima;

dr. sc. Tomislav Hublin, v. pred.

e-mail: thublin@mev.hr

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec
e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content