Erasmus povelja

Erasmus

Studentska povelja Erasmus+ Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

U ovoj povelji navedena su prava i obveze te informacije o tome što možete očekivati od Međimurskog veleučilišta u Čakovcu i primateljice na svakom koraku vašeg iskustva u okviru programa Erasmus+.

I. Prije razdoblja mobilnosti Erasmus+ od trenutka kada ste odabrani kao student programa Erasmus+ imate pravo na savjetovanje u pogledu partnerskih ustanova ili poduzeća u kojima ćete ostvariti vaše razdoblje mobilnosti te aktivnosti koje tamo možete provoditi.  Imate pravo na informacije o načinu ocjenjivanja u ustanovi primateljici kao i na informacije od ustanove pošiljateljice i primateljice / poduzeća o ugovaranju osiguranja, pronalasku smještaja, te ako je potrebno, o pribavljanju vize. Sve važne kontakte i izvore informacija možete pronaći u međuinstitucijskom sporazumu sklopljenom između Međimurskog veleučilišta i primateljice. Potpisat ćete Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (čak i ako ne primate financijsku potporu iz sredstava EU-a). Ako ste upisani u visoko učilište koje se nalazi u državi sudionici u programu, potpisat ćete Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Međimurskim veleučilištem. Ako ste upisani u visoko učilište koje se nalazi u partnerskoj državi, ugovor možete potpisati s Međimurskim veleučilištem ili primateljicom, ovisno o prethodnom dogovoru. Potpisat ćete i Sporazum o učenju s Međimurskim veleučilištem ili primateljicom. Kako bi razdoblje vaše mobilnosti bilo uspješno i priznato neophodno je detaljno pripremiti Sporazum o učenju. U njemu se navode detalji vaših planiranih aktivnosti u inozemstvu (uključujući bodove koje trebate steći, a koji će se uračunati u vaš studij u matičnoj ustanovi). Nakon što ste odabrani, sudjelovat ćete u procjeni znanja jezika putem interneta (ako je dostupna na vašem nastavnom/radnom jeziku u inozemstvu) što će omogućiti Međimurskom veleučilištu da vam, prema potrebi, ponudi najprikladniju jezičnu potporu. Trebali biste u potpunosti iskoristiti ovu mogućnost za usavršavanje vlastitih jezičnih vještina do razine koju preporuča ustanova primateljica.

II. Tijekom vašeg razdoblja mobilnosti trebali biste u potpunosti iskoristiti mogućnosti učenja koje vam se nude u ustanovi primateljici / poduzeću poštujući sva pravila i propise te nastojati dati sve od sebe u svim važnim ispitima i drugim oblicima ocjenjivanja. Ustanova primateljica/poduzeće obvezuje se odnositi se prema vama na jednak način kao i prema svojim matičnim studentima/zaposlenicima, a vi biste trebali uložiti sav potreban trud da se integrirate u novu sredinu. Ako su dostupne u ustanovi primateljici/ poduzeću, mreže mentora i prijatelja mogu vam biti veoma korisne. Ustanova primateljica neće od vas tražiti plaćanje školarine, troškova upisa, ispita, pristupa laboratoriju i knjižnici tijekom razdoblja mobilnosti. Međutim, mogu vam naplatiti sitne naknade kao što naplaćuju i vlastitim studentima za troškove poput osiguranja, članstva u studentskom zboru te korištenja raznih materijala. Vaše školarine i studentski krediti u matičnoj zemlji ostaju nepromjenjivi u razdoblju u kojem boravite inozemstvu. Izmjenu Sporazuma o učenju možete zatražiti samo u iznimnim situacijama i u vremenskom roku koji odrede vaša ustanova pošiljateljica i primateljica. Morate osigurati da ustanova pošiljateljica i primateljica/ poduzeće odobre te izmjene u roku od dva tjedna od podnošenja zahtjeva te sačuvati kopije njihova odobrenja. Zahtjeve za produljenje trajanja razdoblja mobilnosti morate podnijeti najmanje mjesec dana prije završetka planiranog razdoblja.

III. Nakon vašeg razdoblja mobilnosti imate pravo na dobivanje punog akademskog priznavanja od vaše ustanove pošiljateljice za uspješno završene aktivnosti tijekom razdoblja mobilnosti u skladu sa Sporazumom o učenju. Ako studirate u inozemstvu, vaša ustanova primateljica izdat će vam prijepis ocjena u kojem su zabilježeni vaši rezultati u obliku stečenih bodova i ocjena u roku od pet tjedana nakon objave rezultata. Po primitku tog dokumenta, Međimursko veleučilište dat će vam sve informacije o priznavanju. Ako ste upisani u visoko učilište koje se nalazi u državi sudionici u programu, priznate aktivnosti (primjerice kolegiji) bit će navedeni u Dopunskoj ispravi o studiju. Ako ste na studentskoj praksi, poduzeće će vam izdati Potvrdu o studentskoj praksi u kojoj su navedeni svi zadaci koje ste obavili te vrednovanje. Vaša ustanova pošiljateljica izdat će vam i prijepis ocjena ako je to navedeno u Sporazumu o učenju. Ako ste upisani u visoko učilište koje se nalazi u državi sudionici u programu, a studentska praksa nije bila dio kurikuluma, to razdoblje bit će barem zabilježeno u Dopunskoj ispravi o studiju i, ako to želite, u vašoj potvrdi o mobilnosti Europass. Ako ste nedavno diplomirali u ustanovi koja se nalazi u državi sudionici u programu, preporučuje se da zatražite potvrdu o mobilnosti Europass. Trebate proći procjenu znanja jezika putem interneta, ako je dostupna na vašem nastavnom/radnom jeziku u inozemstvu, s ciljem praćenja vašeg jezičnog napretka tijekom razdoblja mobilnosti. Morate ispuniti upitnik kako biste pružili povratnu informaciju o vašem razdoblju mobilnosti u okviru programa Erasmus+ vašoj ustanovi pošiljateljici i primateljici, odgovarajućim nacionalnim agencijama te Europskoj komisiji.

Za sve dodatne informacije studenti se obraćaju Erasmus koordinatoru.

Marija Miščančuk

Erasmus koordinator i

Prodekan za kvalitetu i međunarodnu suradnju

mmiscancuk@mev.hr

Na poveznici ispod moguće je vidjeti ECHE povelju u visokom obrazovanju za Međimursko veleučilište u Čakovcu.

Erasmus povelja

U 2016. godini Europska komisije usvojila je Preporuke za uključivanje studenata i osoblja s posebnim potrebama u Erasmus+ program u visokom obrazovanju. Navedene preporuke usvojene su kako bi svim osobama omogućilo sudjelovanje u programima mobilnosti. Poveznica na dokument nalazi se ovdje.

Na sljedećoj poveznici moguće je preuzeti Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti studenata nastavnog i nenastavnog osoblja

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec
e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content