Nastavnici

O veleučilištu
O veleučilištu

URED DEKANA
+385 (0)40 396 989
ured-dekana@mev.hr

REFERADA
+385 (0)40 396 999
referada@mev.hr

KNJIŽNICA
+385 (0)40 396 985
knjiznica@mev.hr

JEDINSTVENA PRISTUPNA TOČKA ZA KOMUNICIRANJE I PRIMANJE ELEKTRONIČKIH PISMENA
pisarnica@mev.hr

 

dr. sc. Sarajko Baksa, prof. struč. stud.
Zvanje: profesor stručnog studija u trajnom izboru
Titula: dr. sc.
Kabinet: 203/potkrovlje
E-mail: sarajko.baksa@mev.hr

Životopis

dr. sc. Sanja Brekalo, prof. struč. stud.
Zvanje: profesor stručnog studija
Titula: dr. sc.
Kabinet: 213/potkrovlje
E-mail: sanja.brekalo@mev.hr

Životopis

Nenad Breslauer, v. pred.
Zvanje: viši predavač
Titula: mag. prim. educ
Kabinet: 218/potkrovlje
E-mail: nenad.breslauer@mev.hr

Životopis

doc. dr. sc. Nevenka Breslauer, prof. struč. stud.
Zvanje: profesor stručnog studija u trajnom izboru
Titula: dr. sc.
Kabinet: 210/potkrovlje
E-mail: nevenka.breslauer@mev.hr

Životopis

dr. sc. Ivana Bujan Katanec, prof. struč. stud.
Zvanje: profesor stručnog studija
Titula: dr. sc.
Kabinet: 202/potkrovlje
E-mail: ivana.bujan.katanec@mev.hr

Životopis

mr. sc. Ivan Hegeduš, v. pred.
Zvanje: viši predavač
Titula: mr. sc.
Kabinet: 206/potkrovlje
E-mail: ivan.hegedus@mev.hr

Životopis

dr. sc. Tomislav Hublin, v. pred.
Zvanje: viši predavač
Titula: dr. sc.
Kabinet: 210/potkrovlje
E-mail: tomislav.hublin@mev.hr

Životopis

doc. dr.sc. Igor Klopotan, v. pred.
Zvanje: viši predavač
Titula: dr. sc.
Kabinet: 119/1. kat
E-mail: igor.klopotan@mev.hr

Životopis

mr. sc. Željko Knok, v. pred.
Zvanje: viši predavač
Titula: mr. sc.
Kabinet: 212/potkrovlje
E-mail: zeljko.knok@mev.hr

Životopis

mr. sc. Vladimir Križaić, v. pred.
Zvanje: viši predavač
Titula: mr. sc.
Kabinet: 214/potkrovlje
E-mail: vladimir.krizaic@mev.hr

Životopis

dr.sc. Andrijana Kos Kavran, prof. struč. stud.
Zvanje: profesor stručnog studija
Titula: dr. sc.
Kabinet: 213/potkrovlje
E-mail: andrijana.kos.kavran@mev.hr

Životopis

Marija Miščančuk, v. pred.
Zvanje: viši predavač
Titula: mag. educ. philol. angl.
Kabinet: 106/1. kat
E-mail: marija.miscancuk@mev.hr

Životopis

Jasmina Ovčar, v. pred.
Zvanje: viši predavač
Titula: mag. ing. arh. i urb.
Kabinet: 207/potkrovlje
E-mail: jasmina.ovcar@mev.hr

Životopis

Tibor Rodiger, v. pred.
Zvanje: viši predavač
Titula:  mag. math.
Kabinet: 214/potkrovlje
E-mail: tibor.rodiger@mev.hr

Životopis

Goran Sabol, v. pred.
Zvanje: viši predavač
Titula: mag. ing. geoing.
Kabinet: 211/potkrovlje
E-mail: goran.sabol@mev.hr

Životopis

Martina Sobočan, v. pred.
Zvanje: viši predavač
Titula: mag. educ. philol. germ.
Kabinet: 202/potkrovlje
E-mail: martina.sobocan@mev.hr

Životopis

izv. prof. dr. sc. Damira Tkalec, prof. struč. stud.
Zvanje: profesor stručnog studija
Titula: dr. sc.
Kabinet: 106/1. kat
E-mail: damira.tkalec@mev.hr

Životopis

dr.sc. Bruno Trstenjak, prof. struč. stud.
Zvanje: profesor stručnog studija
Titula: dr. sc.
Kabinet: 201/potkrovlje
E-mail: bruno.trstenjak@mev.hr

Životopis

Jurica Trstenjak, v. pred.
Zvanje: viši predavač
Titula: dipl. ing.
Kabinet: 205/potkrovlje
E-mail: jurica.trstenjak@mev.hr

Životopis

Mirjana Trstenjak, v. pred.
Zvanje: viši predavač
Titula: mag. oec.
Kabinet: 216/potkrovlje
E-mail: mirjana.trstenjak@mev.hr

Životopis

Magdalena Zeko, v. pred.
Zvanje: viši predavač
Titula: mag. iur.
Kabinet: 105/1. kat
E-mail: magdalena.zeko@mev.hr

Životopis

dr.sc. Silvija Zeman, prof. struč. stud.
Zvanje: profesor stručnog studija
Titula: dr. sc.
Kabinet: 211/potkrovlje
E-mail: silvija.zeman@mev.hr

Životopis

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec
e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764
Copyright © 2024
Politika privatnosti
Uvjeti korištenja
Sva prava pridržana
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content