Stručne službe

O veleučilištu
O veleučilištu

URED DEKANA
+385 (0)40 396 989
ured-dekana@mev.hr

REFERADA
+385 (0)40 396 999
referada@mev.hr

KNJIŽNICA
+385 (0)40 396 985
knjiznica@mev.hr

JEDINSTVENA PRISTUPNA TOČKA ZA KOMUNICIRANJE I PRIMANJE ELEKTRONIČKIH PISMENA
pisarnica@mev.hr

 

Tajništvo

Tajnik

Marija Korunek, dipl. iur.

email: tajnik@mev.hr

tel: +385 (0)40 396 990
fax: +385 (0)40 396 980

Ured dekana

Voditelj Ureda dekana

Klementina Novak, mag. iur.

email: ured-dekana@mev.hr

tel: +385 (0)40 396 989

-

Viši referent u Uredu dekana

Martina Jakšić, bacc. admin. publ.

email: martina.jaksic@mev.hr

tel: +385 (0)40 396 992

SLUŽBA ZA STUDENTSKE POSLOVE

Voditelj Službe za studentske poslove

Željka Breslauer, mag. oec.

email: referada@mev.hr

tel: +385 (0)40 396 999

Radno vrijeme za studente:

ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak : 12:00 – 15:00
srijeda : 12:00 – 18:00

Viši referent

Silvija Beti Mlinarić, mag. admin. publ.

email: referada@mev.hr

tel: +385 (0)40 396 999

SLUŽBA ZA FINANCIJSKE POSLOVE

Voditelj Službe za financijske poslove

Sanja Turk, dipl.oec.
email: racunovodstvo@mev.hr  
tel: +385 (0)40 396 988

Računovodstveni referent

Nataša Novak
email: blagajna@mev.hr  
tel: +385 (0)40 396 988

SLUŽBA ZA INFORMATIČKE POSLOVE

Voditelj Službe za informatičke poslove

Željko Hrebak, mag. inf.
email: administrator@mev.hr
tel: +385 (0)40 396 991

Centar za studentski standard

Voditelj Centra za studentski standard

Tatjana Kovač Pinc, dipl. oec.

email: studentski.dom@mev.hr

tel: +385 (0)40 396 982

Radno vrijeme za studente

ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak : 7:30 – 15:30
srijeda : 10:00 – 18:00

KNJIŽNICA

Knjižničar

Sandra Cvetko, univ. spec. oec.
email: knjiznica@mev.hr
tel: +385 (0)40 396 985

Radno vrijeme za studente

ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak : 7:30 – 15:30

srijeda: 10:00 – 18:00


MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec
e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764
Copyright © 2024
Politika privatnosti
Uvjeti korištenja
Sva prava pridržana
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content