Select Page
Stručne službe

Tajništvo

Tajnik

Marija Korunek, dipl.iur.

email: tajnik@mev.hr

tel: +385(0)40396 990
fax: +385(0)40396 980

Ured dekana

Voditelj Ureda dekana

Filip Murković, struč. spec. admin. publ.

email: ured-dekana@mev.hr

tel: +385(0)40396 989

 

SLUŽBA ZA STUDENTSKE POSLOVE

Voditelj Službe za studentske poslove

Željka Breslauer, struč. spec. oec.

email: referada@mev.hr

tel: +385(0)40/396 999


Viši stručni referent

Martina Žnidarić, bacc. admin. publ.

email: referada@mev.hr

tel: +385(0)40/396 999

Viši stručni referent

Silvija Beti Mlinarić, bacc. admin. publ.

email: referada@mev.hr

tel: +385(0)40/396 999

Radno vrijeme za studente:
ponedjeljak, četvrtak i petak : 12:00 – 15:00
utorak i srijeda : 12:00 – 18:00

SLUŽBA ZA FINANCIJSKE POSLOVE

Voditelj Službe za financijske poslove

Sanja Turk, dipl.oec.
email: racunovodstvo@mev.hr  
tel: +385(0)40/396 988

Računovodstveni referent

Nataša Marciuš
email: blagajna@mev.hr
tel: +385(0)40/396 992

SLUŽBA ZA INFORMATIČKE POSLOVE

Voditelj Službe za informatičke poslove

Željko Hrebak, mag. inf.
email: administrator@mev.hr
tel: +385(0)40/396 991

Radno vrijeme za studente

ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak : 7:30 – 15:30
srijeda : 10:00 – 18:00

CENTAR ZA STUDENTSKI STANDARD

Voditelj Centra za studentski standard

Tatjana Kovač Pinc, dipl. oec.
email: studentski.dom@mev.hr
tel: +385(0)40/396 982

KNJIŽNICA

Voditelj Knjižnice

Petra Horvat, mag. bibl.
email: knjiznica@mev.hr
tel: +385(0)40/396 985

Radno vrijeme za studente

ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak : 7:30 – 15:30
srijeda : 10:00 – 18:00

MEĐIMURSKO
VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec

e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764

DRUŠTVENE MREŽE

PRETRAŽI

Copyright © 2019| Politika privatnosti Uvjeti korištenja Sva prava pridržana.

Izrada: SCRIBO PR

Skip to content