Povjerenstva

Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka i upisa studenata na prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Računarstva u akademskoj godini 2020.-2021.

1. Jurica Trstenjak, v.pred.
2. mr. sc. Željko Knok, v. pred.
3. Nenad Breslauer, v. pred.

Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka i upisa studenata na prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Menadžmenta turizma i sporta u akademskoj godini 2020.-2021.

1. dr. sc. Ivana Bujan, prof. v. š.
2. doc. dr. sc. Nevenka Breslauer, prof. v. š.
3. Martina Sobočan, v. pred.

Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka i upisa studenata na prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Održivog razvoja u akademskoj godini 2020.-2021.

1. Magdalena Zeko, pred.
2. Goran Sabol, pred.
3. Jasmina Ovčar, v. pred.

Povjerenstvo za studentska pitanja na Odjelu za Menadžment turizma i sporta za akademsku godinu 2020.-2021.

1. dr. sc. Andrijana Kos Kavran, v.pred.
2. mr. sc. Ivan Hegeduš, v. pred.
3. mr. sc. Drago Francišković, v. pred.

Povjerenstvo za studentska pitanja na Odjelu za Održivi razvoj za akademsku godinu 2020.-2021.

1. Magdalena Zeko, pred.
2. Goran Sabol, pred.
3. Jasmina Ovčar, v. pred.

Povjerenstvo za studentska pitanja na Odjelu za Računarstvo za akademsku godinu 2020.-2021.

1. Jurica Trstenjak, v.pred.
2. mr. sc. Željko Knok, v. pred.
3. Nenad Breslauer, v. pred.

Etičko povjerenstvo

1. mr. sc. Željko Knok, v. pred.
2. dr.sc. Andrijana Kos Kavran, v. pred.
3. Karla Črep, studentica

Stegovni sud za studente (prvi stupanj)

Članovi prvostupanjskog vijeća Stegovnog suda za studente su:

1. dr.sc. Andrijana Kos Kavran, v. pred., zamjenik dr. sc. Bruno Trstenjak, v. pred.
2. Jurica Trstenjak, v. pred., zamjenica Marija Miščančuk, v. pred.
3. Marko Pavlović, student, zamjenik Luka Flegar, student

Stegovni sud za studente (drugi stupanj)

Članovi drugostupanjskog vijeća Stegovnog suda za studente su:

1. Mirjana Trstenjak, v. pred., zamjenica Jasmina Ovčar, v. pred.           
2. Tomislav Hublin, v. pred.,  zamjenik mr. sc. Ivan Hegeduš, v. pred.
3. Gabrijel Puklin, student, zamjenica Matea Barić, studentica

Povjerenstvo za stegovni postupak

1. Magdalena Zeko, pred.
2. dr. sc. Bruno Trstenjak, v. pred.
3. Željko Hrebak

ECTS koordinator

 

Osoba za zaštitu osobnih podataka

Filip Murković, spec. publ. admin.

Osoba za zaštitu dostojanstva radnika

Marija Miščančuk, v. pred.

Osoba za zaštitu od požara

Davor Kozar

Povjerenstvo za kvalitetu

1. Marija Miščančuk, v.pred., prodekanica za kvalitetu i međunarodnu suradnju
2. dr. sc. Sanja Brekalo v. pred., pomoćnica dekana za promicanje kvalitete Veleučilišta
3. Goran Sabol, pred., pročelnik Odjela za održivi razvoj
4. mr.sc. Ivan Hegeduš, v.pred., pročelnik Odjela za menadžment
5. Jurica Trstenjak, v.pred., pročelnik Odjela za računarstvo
6. mr.sc. Željko Knok, v.pred., predstavnik nastavnog osoblja
7. Martina Žnidarić, bacc.admin.publ., predstavnica nenastavnog osoblja
8. Filip Vidović, predstavnik studenata
9. Miodrad Novosel, univ.spec.men, pred., predstavnik vanjskih suradnika

Osposobljeni radnici za pružanje prve pomoći

1. Anica Klobučarić
2. Davor Kozar

Ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu

Davor Kozar

ISVU koordinator

Željko Hrebak

Službenik za informiranje

Marija Korunek, dipl. iur.

Osoba za pomoć studentima s teškoćama

Jurica Trstenjak, v. pred.

Povjerenstvo za programe mobilnosti

1. dr.sc. Ivana Bujan, v. pred.
2. Martina Sobočan, v. pred.
3. Nenad Breslauer, v. pred.

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

Članovi povjerenstva su:

 

1. dr. sc. Bruno Trstenjak, v. pred.
2. Jurica Trstenjak, v. pred.
3. Magdalena Zeko, pred.  
4. dr. sc. Damira Đukec, prof. v. š.
5. Petra Horvat, mag. bibl.

 

Zanima te studiranje
na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu?

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Menadžment turizma i sporta

Želiš poslovnu karijeru izgraditi u turizmu ili sportu? Ovo je dobro mjesto za početak.

Više >

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Održivi razvoj

Zanima te održivi razvoj i svi mogući oblici njegove primjenjivosti u svakodnevnom životu? Kreni u ovom smjeru.

Više >

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Računarstvo

Znaš da se želiš baviti računarstvom i u tom području želiš graditi svoj put? Upiši preddiplomski studij računarstva.

Više >

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Menadžment turizma i sporta

Želiš usavršiti svoje znanje i profilirati se u struci menadžmenta turizma ili sporta? Čekamo te ovdje.

Više >

MEĐIMURSKO
VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec

e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764

DRUŠTVENE MREŽE

PRETRAŽI

Copyright © 2019| Politika privatnosti Uvjeti korištenja Sva prava pridržana.

Izrada: SCRIBO PR

Skip to content