TERMOTEHNIČKO STROJARSTVO

O studiju i studijskom programu

TERMOTEHNIČKO STROJARSTVO

Izobrazba na smjeru Termotehničkog strojarstva usmjerena je na stjecanje kompetencija za cijeli proces proizvodnje: poslove vođenja, održavanja i organizacije proizvodnje te za znanje o tehnologijama i tehnološkim postupcima u proizvodnji.

Termotehnicko Strojarstvo

Studenti nakon završenog smjera TERMOTEHNIČKO STROJARSTVO biti će osposobljeni za poslove:

  • teoretskog razumijevanja osnova termoenergetike, termodinamike i hidromehanike,
  • razumijevanja, praktičnog poznavanja i izvedbe tehničkih nacrta u domeni projektiranja strojarskih termotehničkih sustava,
  • poznavanja neobnovljivih i obnovljivih izvora energije i karakterističnih energenata, primjenjivih kod termotehničkih sustava u praksi,             
  • razumijevanja i praktičnog poznavanja konvencionalnih toplinskih, rashladnih, ventilacijskih sustava i uređaja, 
  • razumijevanja i poznavanja praktične primjene i rada različitih sustava upravljanja i nadzora termotehničkih sustava, lokalizirano ili centralizirano,   
  • razumijevanja i praktičnog poznavanje svih vrsta, sastavnih elemenata, armature i izvedbenih materijala termotehničkih sustava te toplinskih distribucijskih mreža,        
  • razumijevanja i praktičnog poznavanje obvezne zakonske regulative i priprema tehničke dokumentacije za ispravno izvođenje, puštanje u pogon i primopredaju termotehničkih sustava, 
  • razumijevanja i praktičnog poznavanje osnovnih uvjeta održavanja termotehničkih i pratećih sustava,  
  • mogućnosti kvalitetnog sagledavanja tehničkih izmjena i nadogradnje konvencionalnih termotehničkih sustava u smjeru održivog razvoja.

POPIS KOLEGIJA NA SMJERU TERMOTEHNIČKO STROJARSTVO PO SEMESTRIMA:

I. SEMESTARPVECTS
Matematika I30456
Osnove energetike30305
Osnove računarstva30305
Tehničko crtanje15455
Tehnologija materijalnih resursa30305
Tjelesna  i zdravstvena kultura I0301
IZBORNI KOLEGIJI   
Strani jezik I - Engleski jezik15153
Strani jezik I - Njemački jezik15153
II. SEMESTARPVECTS
Matematika II30305
Fizika30305
Primijenjena statistika30305
Konstrukcijsko modeliranje15304
Kemija u održivom razvoju15304
Ekonomika i organizacija poslovanja15303
Tjelesna i zdravstvena kultura II0301
IZBORNI KOLEGIJI   
Strani jezik I - Engleski jezik15153
Strani jezik I - Njemački jezik15153
III. SEMESTARPVECTS
Elektrotehnika30305
Mehanika30305
Tehnologija I30455
Termodinamika30305
Čvrstoća30305
Upravljanje kvalitetom15304
Tjelesna i zdravstvena kultura III0301
IV. SEMESTARPVECTS
Tehnologija II30305
Održavanje30305
Mehanika fluida30455
Energetska postrojenja30305
Energetske pretvorbe30305
Osnove automatike15304
Tjelesna i zdravstvena kultura IV0301
V. SEMESTARPVECTS
Grijanje i klimatizacija30305
Rashladna tehnika30305
Vodovodne i plinske instalacije30304
Pumpe, ventilatori i kompresori30304
Praksa0804
IZBORNI KOLEGIJI   
Mjerenje u termotehnici15304
Ekološka održivost15304
Upravljački softver15304
Oblikovanje pomoću računala15304
VI. SEMESTARPVECTS
Upravljanje termotehničkim sustavom15304
Toplinske mreže15304
Ekološka zaštita15304
Tehnička dokumentacija i propisi15153
Praksa0804
Završni rad  7
IZBORNI KOLEGIJI   
Održivost energije i samoodrživost15304
Industrijska sociologija15304
Komunikologija15304
Računalne vizualizacije15304

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec
e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764
Copyright © 2024
Politika privatnosti
Uvjeti korištenja
Sva prava pridržana
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content