EKOINŽENJERSTVO

O studiju i studijskom programu

EKOINŽENJERSTVO

Izobrazba na smjeru Inženjerstva zaštite okoliša usmjerena je na stjecanje kompetencija za poslove u upravnim i komunalnim službama, na objektima očuvanja okoliša, za rad u projektnim i konzultantskim tvrtkama koje se bave zaštitom voda, zbrinjavanjem otpada i izradom studija vezanih za utjecaj na okoliš. 

Uvod.00 03 13 21.still001

Studenti nakon završenog smjera EKOINŽENJERSTVO biti će osposobljeni za poslove:

  • sudjelovanja u upravnim i komunalnim službama,          
  • rada na objektima očuvanja okoliša,      
  • rada u projektnim i konzultantskim tvrtkama koje se bave zaštitom voda, zbrinjavanjem otpada i studijama vezanim za utjecaj na okoliš,     
  • rada u industriji koje imaju uređaje za zaštitu vode i zraka, na organizaciji zaštite okoliša, vođenje pogona i građenja sustava javne odvodnje,          
  • rada u komunalnim tvrtkama kojima je djelatnost vodno komunalna usluga te zbrinjavanje i obrada otpada, tj. cjelokupno gospodarenje otpadom,      
  • rada u općinskim i županijskim uredima za prostorno uređenje, očuvanje i zaštitu okoliša, te komunalno gospodarenje, 
  • rada u zavodima za zaštitu zdravlja,       
  • postupaka i regulativa očuvanja okoliša u području graditeljstva, strojarstva, drvne, tekstilne industrije, itd.,     
  • rada u institucijama koje se bave ispitivanjem kakvoće voda i tla,            
  • rada u tvrtkama koje se bave uspostavljanjem sustava za upravljanje kvalitetom okoliša te certifikatom istih

POPIS KOLEGIJA NA SMJERU EKOINŽENJERSTVO PO SEMESTRIMA:

I. SEMESTARPVECTS
Matematika I30456
Osnove energetike30305
Osnove računarstva30305
Tehničko crtanje15455
Tehnologija materijalnih resursa30305
Tjelesna  i zdravstvena kultura I0301
IZBORNI KOLEGIJI   
Strani jezik I - Engleski jezik15153
Strani jezik I - Njemački jezik15153
II. SEMESTARPVECTS
Matematika II30305
Fizika30305
Primijenjena statistika30305
Konstrukcijsko modeliranje15304
Kemija u održivom razvoju15304
Ekonomika i organizacija poslovanja15303
Tjelesna i zdravstvena kultura II0301
IZBORNI KOLEGIJI   
Strani jezik I - Engleski jezik15153
Strani jezik I - Njemački jezik15153
III. SEMESTARPVECTS
Osnove biologije30305
Instrumenti zaštite okoliša30305
Analitička kemija okoliša30305
Inženjerstvo u zaštiti okoliša30305
Opskrba vodom i odvodnja30305
Gospodarenje prirodnim resursima15304
Tjelesna i zdravstvena kultura III0301
IV. SEMESTARPVECTS
Mikrobiologija okoliša30305
Upravljanje kakvoćom voda30305
Organizacija obavljanja poslova zaštite okoliša30305
Opća ekologija30305
Ekologija tla30305
Održivo gospodarenje otpadom15304
Tjelesna i zdravstvena kultura IV0301
V. SEMESTARPVECTS
Odlagališta otpada15304
Održivo gospodarenje tlom30305
Pročišćavanje otpadnih voda15304
Emisije u okoliš30305
Održivost komunalija15304
Praksa 804
IZBORNI KOLEGIJI
Ekološka održivost15304
Klimatologija i okoliš15304
Oblikovanje pomoću računala15304
Organizacija prijevoza i sigurno rukovanje opasnim tvarima15304
VI. SEMESTARPVECTS
Biogeografija i zaštita prirode15304
Sustavi upravljanja okolišem15304
Zaštita tla15304
Regulacije i melioracije15153
Praksa 804
Završni rad  7
IZBORNI KOLEGIJI
Pravo i okoliš15304
Računalne vizualizacije15304
Industrijska sociologija15304
Obnovljivi izvori energije15304
Komunikologija15304

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec
e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764
Copyright © 2024
Politika privatnosti
Uvjeti korištenja
Sva prava pridržana
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content