O studiju i studijskom programu

Stručni prijediplomski studij Održivi razvoj
Studij Odrzivi Razvoj

Osnovni cilj studija Održivi razvoj usmjeren je na obrazovanje i stjecanje specijaliziranih kompetencija u području tehničkih znanosti, polje interdisciplinarne tehničke znanosti, sljedeći smjernice sedamnaest globalnih ciljeva Održivog razvoja donesenih od strane članica Ujedinjenih naroda (2015. godne) - kroz tri studijska smjera: održiva gradnja, ekoinženjerstvo i termotehničko strojarstvo.

Odrzivi Razvoj Slika1

Vrsta studijskog programa: Stručni prijediplomski studij

Područje i polje studija: Tehničke znanosti, polje interdisciplinarne tehničke znanosti

Akademski/stručni naziv nakon završenog studija:

prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka održivog razvoja (bacc. ing. evol. sust.)

Duljina trajanja programa: 6 semestara (3 godine)

Broj ECTS bodova: 180

Načini studiranja (redoviti/izvanredni studij): Stručni prijediplomski studij Održivog razvoja može se studirati na redovitom i izvanrednom studiju

Ishodi učenja na razini studijskog programa:

Generički

1. Interpretirati informacije, ideje, probleme i rješenja stručnoj i općoj publici

2. Upotrijebiti nove tehnologije i tehnike kao dio procesa cjeloživotnog učenja

3. Koristiti strane jezike u stručnoj komunikaciji i upotrebi stručne literature

4. Zastupati etički pristup u radu i prema suradnicima u projektnima timovima

5. Kritički prosuđivati argumente, pretpostavke i podatke u cilju stvaranja mišljenja i

pridonošenja rješenju problema

Zajednički

1. Rješavati inženjerske probleme održivog razvoja primjenom matematike, fizike,   

kemije i biologije

2. Analizirati prikupljene podatke iz područja održivog razvoja

3. Interdisciplinarno rješavati inženjerske probleme održivog razvoja

4. Planirati kružnu ekonomiju u skladu s legislativom Republike Hrvatske

5. Implementirati direktive Europske unije održivog razvoja u gospodarski sektor RH

ISHODI UČENJA NA RAZINI SMJEROVA
ODRŽIVA GRADNJAEKOINŽENJERSTVOTERMOTEHNIČKO STROJARSTVO
Kreirati arhitektonsko i urbanističko planiranje uz primjenu osnovnih načela projektiranja niskoenergetskih zgrada  te upotrebe  Building Informational Modelling  (BIM) sustavaAnalizirati stupanj onečišćenja te upravljati vodama, zrakom, tlom, otpadom i energijom na održiv način  Razumijeti osnove termoenergetike, termodinamike i hidromehanike
Provoditi energetski pregled i energetsku obnovu zgrade te proračunati energetsku iskaznicu i cerifikat zgradeKlasificirati temeljne onečišćujuće tvari u sastavnicama okoliša te predložiti program sanacije onečišćenog tla, vode i zraka uz pridržavanje načela održivog razvojaIzraditi tehnički nacrt u domeni projektiranja strojarskih termotehničkih sustava
Provoditi energetski pregled i energetsku obnovu zgrade te proračunati energetsku iskaznicu i cerifikat zgradeIdentificirati značajne aspekte okoliša unutar organizacije u svrhu njihovog upravljanja, udovoljavanja standardima te ispunjenja zahtjevanih obvezaOpravdati korištenje neobnovljivih i obnovljivih izvora energije te karakterističnih energenata, primjenjivih kod termotehničkih sustava u praksi
Provoditi poslove organizacije građenja i tehnologije građenjaFormulirati jednostavne probleme u području zaštite okoliša radi njihovog rješavanja uz primjenu načela održivog razvojaPodržati upotrebu konvencionalnih toplinskih, rashladnih te ventilacijskih sustava i uređaja, njihovu primjenu te predvidjeti upravljanje i nadzor
Predložiti odabir tradicionalnih i suvremenih ekološki prihvatljivih materijala u održivom  graditeljstvuProcijeniti rizike po okoliš u izradi dokumentacije vezane uz izradu elaborata zaštite okoliša i studija o utjecaju zahvata na okolišProcijeniti vrste, sastavne elemente, armature i izvedbene materijale termotehničkih sustava te toplinskih distribucijske mreže uz osnovne uvjete održavanja
Planirati upravljanje objektima te održavati objekte visokogradnje i niskogradnjeOrganizirati učinkoviti rad u laboratoriju, samostalno ili kao dio interdisciplinarnog timaPredložiti tehničke izmjene i nadogradnje konvencionalnih termotehničkih sustava u smjeru održivog razvoja

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec
e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content