Javna nabava


PRIJAVA

 

Opće informacije

Međimursko veleučilište u Čakovcu započinje 7. travnja 2017. godine. Program izobrazbe u području javne nabave za 2. generaciju polaznika.

Međimursko veleučilište u Čakovcu (evidencijski broj iz Registra nositelja programa 55.) uz ovlaštenje Ministarstva gospodarstva Klasa: UP/I-406-01/16-01/06; URBROJ: 526-06-01-02-02-02/1-16-02, od 12. rujna 2016. godine u trajanju od tri godine, pokrenulo je sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/2014) provedbu Programa izobrazbe u sustavu javne nabave u trajanju od 50 sati interaktivne nastave – predavanja i vježbe.

Mjesto održavanja: Međimursko veleučilište u Čakovcu, Bana Josipa Jelačića 22a, Čakovec

Vrijeme održavanja: Program se sastoji od predavanja i interaktivnog stručnog rada u ukupnom trajanju od 50 sati.

Program se izvodi ako se prijavi minimalno 10 polaznika.

Predavači

Goran Gotal, dipl.iur.

Ines Novak, pristup.oec.

Nastavni program

 1. Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
 2. Načela javne nabave
 3. Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
 4. Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
 5. Planiranje u sustavu javne nabave (plan nabave i predmet nabave) i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 6. Postupci i načini javne nabave
 7. Objavljivanje i statistička izvješća u javnoj nabavi
 8. Dokumentacija za nadmetanje
 9. Sposobnost gospodarskih subjekata
 10. Ponuda
 11. Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja
 12. Pravna zaštita u sustavu javne nabave
 13. Uvod u koncesije i javno-privatno partnerstvo
 14. Održiva javna nabava
 15. Sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave
 16. Vježba provedbe postupka javne nabave

 

 

Izdavanje potvrde

Polaznicima se izdaje potvrda o pohađanju Programa izobrazbe u području javne nabave kao preduvjet pristupa ispitu.

Cijena programa

Cijena programa je 3.000,00 kuna (bez PDV-a) jednokratno. Cijena uključuje troškove nastave i radne materijale.

Podaci za uplatu
IBAN Međimurskog veleučilišta u Čakovcu: HR88 23400091116034764 (Privredna banka Zagreb d.d.)
Poziv na broj: OIB uplatitelja

Svrha plaćanja: Javna nabava – ime i prezime polaznika

Dokaz o uplati poslati e-mailom na adresu: racunovodstvo@mev.hr ili na broj faxa +385 40 396 980

Informacije i kontakt

Andrijana Kos Kavran, mag.oec., pred., voditeljica obrazovanja odraslih
mob: + 385 (0) 99 247 1343
e-mail: cjelozivotno@mev.hr

Prijava

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje molimo da ispunite elektronički obrazac prijave na vrhu stranice.