Studomat

Studentske informacije

Upute za rad sa studomatom

Pristup studomatu

Podsjećaju se svi studenti da prouče upute o korištenju studomata na našim web stranicama kako bi ga što lakše koristili. Edukacija za njegovo korištenje nije predviđena. 3 tjedna prije početka ispitnih rokova studenti će na web stranici i preko studomata moći vidjeti termine rokova. Prijava i odjava ispita, te ispis potvrda ide preko studomata.

Upisi godine i semestra će se obavljati putem studomata.
Sve potvrde koje ste do sada dobivali u referadi od sada ih možete dobiti isključivo putem studomata postavljenom u hodniku veleučilišta. Ako se neka vrsta potvrde ne nudi na studomatu potrebno je o tome obavijestiti referadu. Zahtjev za potvrdom se kao i prije mora podnijeti.

Pristup studomatu moguć je putem AAI@EduHr korisničke oznake. U slučaju gubitka AAI lozinke molim obratite se u referadu.

NAČIN PRIJAVE ISPITA – VAŽNO!!!!!!

ISVU sustav funkcionira na način da kolegiji upisani u tekućem semestru tek dan nakon zadnjeg dana predavanja tekućeg semestra prelaze iz statusa upisan u status odlušan što znači da se mogu vidjeti na STUDOMATU za njih ispitni rokovi te prijaviti. Za kolegije koji su se predavali u prethodnim semestrima moguće je vidjeti i prijaviti ispitni rok odmah čim ga referada unese.

Ako za neki ispitni rok ne piše trenutno dvorana u kojoj će se održati ispit to znači da zbog nepoznatog broja pristupnika to nije moguće odrediti prije nego završi rok za odjavu. Po isteku roka za odjavu ispita na studomatu će se moći vidjeti točan raspored za pismeni/usmeni dio ispita sa vremenom i dvoranom gdje se ispit održava. Također studenti preko studomata mogu pratiti i vidjeti ocjenu koju su dobili na pismenom ili usmenom dijelu ispita. Molimo studente da prate obavijesti na studomatu.
Studenti kojima se priznaju ispita sa drugih fakulteta NE SMIJU prijaviti ispit putem studomata već samo ovjerenu potvrdu za priznavanje ispita donijeti u referadu. Ako student barem jednom prijavi ispit neće više imati mogućnost priznavanja ispita.
Sve o akademskom kalendaru, nastavnom programu te opisima kolegija možete pronaći na na linku ISVU.

Popis ispitnih rokova objavit će se na studomatu 1 tjedan prije početka ispitnih rokova.

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec
e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764
Copyright © 2023
Politika privatnosti
Uvjeti korištenja
Sva prava pridržana
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content