Javna nabava

Cjeloživotno

Međimursko veleučilište u Čakovcu (evidencijski broj iz Registra nositelja programa 55.) uz ovlaštenje Ministarstva gospodarstva Klasa: UP/I-406-01/16-01/06; URBROJ: 526-06-01-02-02-02/1-16-02, od 12. rujna 2016. godine u trajanju od tri godine, pokrenulo je sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/2014) provedbu Programa izobrazbe u sustavu javne nabave u trajanju od 50 sati interaktivne nastave – predavanja i vježbe.

Mjesto održavanja: Međimursko veleučilište u Čakovcu, Bana Josipa Jelačića 22a, Čakovec

Vrijeme održavanja: Program se sastoji od predavanja i interaktivnog stručnog rada u ukupnom trajanju od 50 sati.

Program se izvodi ako se prijavi minimalno 10 polaznika.

Predavači

Goran Gotal, dipl.iur.

Ines Novak, pristup.oec.

Nastavni program

Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

Načela javne nabave

Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi

Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi

Planiranje u sustavu javne nabave (plan nabave i predmet nabave) i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Postupci i načini javne nabave

Objavljivanje i statistička izvješća u javnoj nabavi

Dokumentacija za nadmetanje

Sposobnost gospodarskih subjekata

Ponuda

Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja

Pravna zaštita u sustavu javne nabave

Uvod u koncesije i javno-privatno partnerstvo

Održiva javna nabava

Sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave

Vježba provedbe postupka javne nabave

Izdavanje potvrde

Polaznicima se izdaje potvrda o pohađanju Programa izobrazbe u području javne nabave kao preduvjet pristupa ispitu.

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec
e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764
Copyright © 2024
Politika privatnosti
Uvjeti korištenja
Sva prava pridržana
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content