Održivi razvoj

Godine trajanja studija

Ukupno ostvareni bodovi ECTS

Godine trajanja studija

Ukupno ostvareni bodovi ECTS

Izvedba studija: redoviti i izvanredni studij

Smjerovi

E

Održiva gradnja

Izobrazba na smjeru održive gradnje usmjerena je na stjecanje kompetencija za poslove organizacije građenja, sudjelovanje u projektiranju i tehnološkim procesima izgradnje građevinskih objekata, te za samostalan rad.

E

Termotehničko strojarstvo

Izobrazba na smjeru termotehničkog strojarstva usmjerena je na stjecanje kompetencija za cijeli proces proizvodnje: poslove vođenja, održavanja i organizacije proizvodnje te za znanje o tehnologijama i tehnološkim postupcima u proizvodnji.

E

Ekoinženjerstvo

Izobrazba na smjeru inženjerstva zaštite okoliša usmjerena je na stjecanje kompetencija za poslove u upravnim i komunalnim službama, na objektima očuvanja okoliša, za rad u projektnim i konzultantskim tvrtkama koje se bave zaštitom voda, zbrinjavanjem otpada i studijama vezanim za utjecaj na okoliš. 

STRUČNI NAZIV ZAVRŠETKOM STUDIJA

Stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka održivog razvoja

MOGUĆNOST NASTAVKA STUDIJA NA SRODNIM VISOKIM UČILIŠTIMA

Cilj studija

Osnovni cilj studija Održivi razvoj usmjeren je na obrazovanje i stjecanje specijaliziranih kompetencija u procesu održivog razvoja kroz tri smjera.

Izvedbeni plan

Pogledaj izvedbeni plan i saznaj što te očekuje na studiju.

POPIS KOLEGIJA

I. semestar      
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS
Predavanja Vježbe
Matematika I 30 45 6
Osnove energetike 30 45 6
Osnove računarstva 30 30 5
Strani jezik I – engleski 15 15 3
Strani jezik I – njemački 15 15 3
Tehničko crtanje 15 30 4
Tehnologija materijalnih resursa 30 30 5
Tjelesna i zdravstvena kultura I   30 1
       
II. semestar      
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS
Predavanja Vježbe
Ekonomika i organizacija poslovanja 30 15 4
Fizika 30 30 5
Komunikologija 15 15 3
Konstrukcijsko crtanje 15 30 4
Matematika II 30 30 5
Primijenjena statistika 30 30 5
Strani jezik II – engleski 15 15 3
Strani jezik II – njemački 15 15 3
Tjelesna i zdravstvena kultura II   30 1
Smjer Termotehničko strojarstvo      
III. semestar      
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS
Predavanja Vježbe
Elektrotehnika 30 30 6
Mehanika fluida 30 30 5
Tehnologija I 30 30 5
Upravljanje kvalitetom 30 15 4
Termodinamika 30 30 5
Tehnološki softver 30 30 4
Tjelesna i zdravstvena kultura III   30 1
       
IV. semestar       
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS
Predavanja Vježbe
Tehnologija II 30 30 5
Održavanje 30 30 5
Elektronički sklopovi 30 30 5
Osnove energetike i ekologije 30 30 5
Energetske pretvorbe 30 30 5
Osnove automatike 30 15 4
Tjelesna i zdravstvena kultura IV   30 1
   
     
       
Smjer Održiva gradnja      
III. semestar      
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS
Predavanja Vježbe
Statika i otpornost konstrukcija 30 30 5
Arhitektonske konstrukcije i projektiranje 30 30 5
Tehnologija građenja I 30 30 5
Organizacija građenja I 30 30 5
Mehanika graditeljstva 30 30 5
Tehnološki softver 30 30 4
Tjelesna i zdravstvena kultura III   30 1

 

IV. semestar

     
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS
Predavanja  Vježbe
Građevinske konstrukcije i projektiranje 30 30 5
Dimenzioniranje jednostavnih konstrukcija 30 30 5
Dimenzioniranje složenih konstrukcija 30 30 5
Urbanističko planiranje i projektiranje 15 30 4
Organizacija građenja II 30 30 5
Tehnologija građenja II 30 30 5
Tjelesna i zdravstvena kultura IV   30 1
       

 

 

Smjer Ekoinženjerstvo

     
III. semestar      
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS
Predavanja Vježbe
Ekologija 30 15 4
Instrumenti zaštite okoliša 30 30 5
Kemija okoliša 30 30 5
Inženjerstvo u zaštiti okoliša 30 15 4
Opskrba vodom i odvodnja 30 30 5
Gospodarenje prirodnim resursima 30 15 4
Organizacija prijevoza i sigurno rukovanje opasnim tvarima 15 15 3
Tjelesna i zdravstvena kultura III     1
       
IV. semestar      
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS
Predavanja Vježbe
Mikrobiologija okoliša 30 30 5
Upravljanje kakvoćom voda 30 30 5
Održivo gospodarenje otpadom 30 15 4
Emisije u okoliš 30 30 5
Sanitarni problemi okoliša 30 30 5
Organizacija obavljanja poslova zaštite okoliša 15 30 4
Tjelesna i zdravstvena kultura IV   30 1
Smjer Termotehničko strojarstvo        
V. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Grijanje i klimatizacija 30 30 5  
Rashladna tehnika 30 30 5  
Vodovodne i plinske instalacije 30 30 4  
Pumpe, ventilatori i kompresori 30 30 5  
Praksa 60 4  
     
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Mjerenje u termotehnici 15 30 4  
Ekološka održivost 15 30 4  
Upravljački softver 15 30 4  

Zavarivanje I

Oblikovanje pomoću računala

15

15

30

30

4

4

 

 

 

VI. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Tehnička dokumentacija i propisi 15 15 3  
Ekološka zaštita 15 30 4  
Upravljanje termotehničkim sustavom 15 30 4  
Toplinske mreže 30 15 4  
Praksa   4  
Završni rad 7
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Održivost energije i samoodrživost 15 30 4  
Komunalno projektiranje 15 30 4  

Zavarivanje II

Industrijska sociologija

 15

15

30

30

 4

4

 

 

 

Smjer Održiva gradnja        
V. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Održivost arhitekture 30 30 5  
Održivost graditeljstva 30 30 5  
Upravljanje poslovnim sustavima 15 30 4  
Osnove mjeriteljstva i geokastra 15 30 4  
Upravljanje projektima 15 30 4  
Praksa 4  
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Oblikovanje pomoću računala 15 30 4  
Ekološka održivost 15 30 4  
Održivost komunalija 15  30 4

 

 

 

VI. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Računalne vizualizacije 15 30 4  
Metodologija i menadžment u graditeljstvu 15 15 3  
Održivost instalacija 30 30 5  
Upravljački softver 15 15 3  
Praksa   4  
Završni rad     7  
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Tehnička dokumentacija i propisi 15 30 4  
Osnove prava u graditeljstvu 15 30 4  
Industrijska sociologija 15 30

 

 

 

Smjer Ekoinženjerstvo        
V. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Odlagalište otpada 30 15 4  
Održivo gospodarenje tlom 30 30 5  
Pročišćavanje otpadnih voda 30 30 5  
Vodnogospodarske građevine 30 15 4  
Održivost komunalija 15 30 4  
Praksa   4  
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Ekološka održivost 15 30 4  
Oblikovanje pomoću računala 15 30 4  
         
VI. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Geotehnološki ekološki zahvati 30 15 4  
Procjena utjecaja na okoliš 30 15 4  
Regulacije i melioracije 15 15 3  
Zaštita tla 15 30 4  
Praksa   4  
Završni rad     7  
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Pravo i okoliš 15 30 4  

Računalne vizualizacije

 

Industrijska sociologija

15

 

15

30

 

30

4

 

4

 

 

 

Zanima te studiranje
na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu?

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Menadžment turizma i sporta

Želiš poslovnu karijeru izgraditi u turizmu ili sportu? Ovo je dobro mjesto za početak.

Više >

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Održivi razvoj

Zanima te održivi razvoj i svi mogući oblici njegove primjenjivosti u svakodnevnom životu? Kreni u ovom smjeru.

Više >

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Računarstvo

Znaš da se želiš baviti računarstvom i u tom području želiš graditi svoj put? Upiši preddiplomski studij računarstva.

Više >

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Menadžment turizma i sporta

Želiš usavršiti svoje znanje i profilirati se u struci menadžmenta turizma ili sporta? Čekamo te ovdje.

Više >

MEĐIMURSKO
VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec

e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764

PIŠI NAM

 

GDPR

10 + 9 =

DRUŠTVENE MREŽE

PRETRAŽI

Copyright © 2019| Politika privatnosti Uvjeti korištenja Sva prava pridržana.

Izrada: SCRIBO PR