Select Page
Održivi razvoj

Godine trajanja studija

Ukupno ostvareni bodovi ECTS

Godine trajanja studija

Ukupno ostvareni bodovi ECTS

Izvedba studija: redoviti i izvanredni studij

Smjerovi

E

Održiva gradnja

Izobrazba na smjeru Održive gradnje usmjerena je na stjecanje kompetencija za poslove sudjelovanja u arhitektonskom i urbanističkom planiranju i projektiranju uz primjenu osnovnih načela energetske učinkovitosti te u dimenzioniranju konstrukcija, poslove organizacije i tehnologije gradnje, primjene tradicionalnih i suvremenih materijala u održivom graditeljstvu, upravljanja i održavanja objekata, energetskog certificiranja zgrada te vođenja i upravljanja malim tvrtkama.

E

Termotehničko strojarstvo

Izobrazba na smjeru Termotehničkog strojarstva usmjerena je na stjecanje kompetencija za cijeli proces proizvodnje: poslove vođenja, održavanja i organizacije proizvodnje te za znanje o tehnologijama i tehnološkim postupcima u proizvodnji.

E

Ekoinženjerstvo

Izobrazba na smjeru Inženjerstva zaštite okoliša usmjerena je na stjecanje kompetencija za poslove u upravnim i komunalnim službama, na objektima očuvanja okoliša, za rad u projektnim i konzultantskim tvrtkama koje se bave zaštitom voda, zbrinjavanjem otpada i izradom studija vezanih za utjecaj na okoliš. 

STRUČNI NAZIV ZAVRŠETKOM STUDIJA

Stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka održivog razvoja

MOGUĆNOST NASTAVKA STUDIJA NA SRODNIM VISOKIM UČILIŠTIMA

POPIS KOLEGIJA

I. semestar      
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE

ECTS

Predavanja Vježbe
Matematika I 30 45 6
Osnove energetike 30 30 5
Osnove računarstva 30 30 5
Strani jezik I – engleski 15 15 3
Strani jezik I – njemački 15 15 3

Tehničko crtanje – TTS/EI

Tehničko crtanje – OG/EI

15 45 5
Tehnologija materijalnih resursa 30 30 5
Tjelesna i zdravstvena kultura I   30 1
       
II. semestar      
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE

ECTS

Predavanja Vježbe
Ekonomika i organizacija poslovanja 15 30 3
Fizika 30 30 5
Kemija u održivom razvoju 15 30 4

Konstrukcijsko modeliranje – TTS/EI

Konstrukcijsko modeliranje – OG/EI

15 30 4
Matematika II 30 30 5
Primijenjena statistika 30 30 5
Strani jezik II – engleski 15 15 3
Strani jezik II – njemački 15 15 3
Tjelesna i zdravstvena kultura II   30 1
Smjer Termotehničko strojarstvo      
III. semestar      
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE

ECTS

Predavanja Vježbe
Elektrotehnika 30 30 5
Mehanika 30 30 5
Tehnologija I 30 30 5
Upravljanje kvalitetom 15 30 4
Termodinamika 30 45 5
Čvrstoća 30 30 5
Tjelesna i zdravstvena kultura III   30 1
       
IV. semestar       
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE

ECTS

Predavanja Vježbe
Tehnologija II 30 30 5
Održavanje 30 30 5
Mehanika fluida 30 45 5
Energetska postrojenja 30 30 5
Energetske pretvorbe 30 30 5
Osnove automatike 15 30 4
Tjelesna i zdravstvena kultura IV   30 1
   
     
       
Smjer Održiva gradnja      
III. semestar      
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE

ECTS

Predavanja Vježbe
Nosivost konstrukcija 30 30 5
Zgradarstvo 30 45 6
Tehnologija građenja I 30 15 4
Organizacija građenja I 30 30 5
Mehanika i otpornost konstrukcija 30 30 5
Upravljanje i korištenje vodenih resursa 15 30 4
Tjelesna i zdravstvena kultura III   30 1

 

IV. semestar

     
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE

ECTS

Predavanja  Vježbe
Geotehnika 30 30 5
Dimenzioniranje drvenih i metalnih konstrukcija 30 30 5
Dimenzioniranje betonskih i zidanih konstrukcija 30 30 5
Urbanističko planiranje i projektiranje 30 30 5
Organizacija građenja II 30 30 5
Tehnologija građenja II 30 15 4
Tjelesna i zdravstvena kultura IV   30 1
       

 

 

Smjer Ekoinženjerstvo

     
III. semestar      
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE

ECTS

Predavanja Vježbe
Osnove biologije 30 30 5
Instrumenti zaštite okoliša 30 30 5
Analitička kemija okoliša 30 30 5
Inženjerstvo u zaštiti okoliša 30 30 5
Opskrba vodom i odvodnja 30 30 5
Gospodarenje prirodnim resursima 15 30 4
Tjelesna i zdravstvena kultura III 0 30 1
   
       
IV. semestar      
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE

ECTS

Predavanja Vježbe
Mikrobiologija okoliša 30 30 5
Upravljanje kakvoćom voda 30 30 5
Održivo gospodarenje otpadom 15 30 4
Opća ekologija 30 30 5
Ekologija tla 30 30 5
Organizacija obavljanja poslova zaštite okoliša 30 30 5
Tjelesna i zdravstvena kultura IV   30 1
Smjer Termotehničko strojarstvo        
V. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE

ECTS

 
Predavanja Vježbe  
Grijanje i klimatizacija 30 30 5  
Rashladna tehnika 30 30 5  
Vodovodne i plinske instalacije 30 30 4  
Pumpe, ventilatori i kompresori 30 30 4  
Praksa 60 4  
     
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE

ECTS

 
Predavanja Vježbe  
Mjerenje u termotehnici 15 30 4  
Oblikovanje pomoću računala 15 30 4  
Zavarivanje I 15 30 4  

 

 

 

 

VI. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE

ECTS

 
Predavanja Vježbe  
Tehnička dokumentacija i propisi 15 15 3  
Ekološka zaštita 15 30 4  
Upravljanje termotehničkim sustavom 15 30 4  
Toplinske mreže 15 30 4  
Praksa   60 4  
Završni rad 7
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE

ECTS

 
Predavanja Vježbe  
Održivost energije i samoodrživost 15 30 4  
Zavarivanje II
Komunalno projektiranje
15
15
30
30
4
4
 
Smjer Održiva gradnja        
V. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE

ECTS

 
Predavanja Vježbe  
Održivost arhitekture 30 30 5  
Održivost graditeljstva 30 30 5  
Upravljanje poslovnim sustavima 15 30 4  
Osnove mjeriteljstva i geokatastra 15 30 4  
Metode planiranja 15 30 4  
Praksa 60 4  
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE

ECTS

 
Predavanja Vježbe  

Oblikovanje pomoću računala

Održivost komunalija

15

15

30

30

4

4

 

 

 

 

 

 

 

VI. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE

ECTS

 
Predavanja Vježbe  
Građevinske konstrukcije i projektiranje 30 30 5  
Metodologija i menadžment u graditeljstvu 15 15 3  
Održivost instalacija 15 30 4  
Energetsko certificiranje zgrada 15 30 3  
Praksa   60 4  
Završni rad     7  
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE

ECTS

 
Predavanja Vježbe  
Tehnička dokumentacija i propisi 15 30 4  
Osnove prava u graditeljstvu 15 30 4  
Smjer Ekoinženjerstvo        
V. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE

ECTS

 
Predavanja Vježbe  
Odlagališta otpada 15 30 4  
Održivo gospodarenje tlom 30 30 5  
Pročišćavanje otpadnih voda 15 30 4  
Emisije u okoliš 30 30 5  
Održivost komunalija 15 30 4  
Praksa   60 4  
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE

ECTS

 
Predavanja Vježbe  

Oblikovanje pomoću računala

Klimatologija i okoliš

Organizacija prijevoza i sigurno rukovanje opasnim tvarima

15

15

15

30

30

30

4

4

4

 

 

 
         
VI. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE

ECTS

 
Predavanja Vježbe  
Biogeografija i zaštita prirode 15 30 4  
Sustavi upravljanja okolišem 15 30 4  
Regulacije i melioracije 15 15 3  
Zaštita tla 15 30 4  
Praksa   60 4  
Završni rad     7  
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE

ECTS

 
Predavanja Vježbe  

Pravo i okoliš
Računalne vizualizacije
Obnovljivi izvori energije

15
15
15
30
30
30
4
4
4

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanima te studiranje
na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu?

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Menadžment turizma i sporta

Želiš poslovnu karijeru izgraditi u turizmu ili sportu? Ovo je dobro mjesto za početak.

Više >

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Održivi razvoj

Zanima te održivi razvoj i svi mogući oblici njegove primjenjivosti u svakodnevnom životu? Kreni u ovom smjeru.

Više >

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Računarstvo

Znaš da se želiš baviti računarstvom i u tom području želiš graditi svoj put? Upiši preddiplomski studij računarstva.

Više >

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Menadžment turizma i sporta

Želiš usavršiti svoje znanje i profilirati se u struci menadžmenta turizma ili sporta? Čekamo te ovdje.

Više >

MEĐIMURSKO
VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec

e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764

DRUŠTVENE MREŽE

PRETRAŽI

Copyright © 2019| Politika privatnosti Uvjeti korištenja Sva prava pridržana.

Izrada: SCRIBO PR

Skip to content