EU projekt: „Mreža „živih“ dvoraca kao oblika održivog turizma za očuvanje i promicanje kulturnog nasljeđa“

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv projekta: „Mreža „živih“ dvoraca kao oblika održivog turizma za očuvanje i promicanje kulturnog nasljeđa“

Broj projekta: SLO–HR262

Akronim projekta: LIVING CASTLES

Vodeći partner: Međimursko veleučilište u Čakovcu

Partneri na projektu: Međimursko veleučilište u Čakovcu, Muzej Međimurja Čakovec, Muzeji Hrvatskog Zagorja, Gradski muzej Varaždin, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (SLO), Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (SLO), Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o (SLO) i Proteus d.o.o. (SLO) 

Ukupna vrijednost projekta: 1.454.671,54 EUR

Iznos koji sufinancira EU: 1.236.470,80 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Vremernsko trajanje projekta: 1.10.2018. – 31.03.2021.

Kratki opis projekta: U središtu prekograničnog projekta “Living Castles” je očuvanje i vrednovanje ljetnikovaca/dvoraca kroz razvoj zajedničke prekogranične turističke ponude te integraciju inovativnih aktivnosti očuvanja i predstavljanja baštine. Glavna vodilja projekta će biti osnivanje zajedničke robne marke vezane za dvorce i ljetnikovce, koja će pomoći u boljoj prepoznatljivosti i promociji, s željom da se isti u zemlji i inozemstvu predstavljaju kao zajednički turistički proizvod po uzoru na dvorce južne Češke i bavarskih dvoraca. Projekt će posvetiti puno pažnje traženju rješenja kako s malim investicijama i modernom IKT opremom popuniti praznine i gradovima udahnuti novi život, a posjetiteljima bolje iskustvo. Integrirani pristup projekta je vidljiv u jednakovrijednoj prekograničnoj suradnji koja se temelji na poticanju promjena na području održivog turizma i obuhvaća kulturnu baštinu prekograničnog područja (dvorci  i ljetnikovci), uvođenje atraktivnih IKT rješenja za osiguravanje kvalitetnijeg iskustva ciljnih skupina i nadogradnju postojećih turističkih ponuda te njihovu promociju.

Glavni ishodi projekta:

  • Povećanje u očekivanom broju posjeta podržanim odredištima kulturne ili prirodne baštine i ostalim atrakcijama
  • Investicije malih razmjera u posjetiteljsku infrastrukturu i očuvanje prirodne i kulturne baštine
  • Novi ili poboljšani prekogranični proizvodi i destinacije održivog turizma integrirane prirodne ili kulturne baštine
  • Osobe koje sudjeluju u aktivnosti jačanja kapaciteta

Kontakti za više informacija: Za više informacija o projektu obratite se na e-mail livingcastles@mev.hr. Kontakt osoba na projektu je Dajana Maria Horvat, mag. oec., pred., voditeljica projekta. Za više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr/, odnosno https://razvoj.gov.hr, a za više informacija o Operativnom programu INTERREG Slovenija-Hrvatska na poveznici http://www.si-hr.eu/si2/ .