EU projekt “Provedba HKO u stručnim studijima računarstva”

Opće informacije

Naziv projekta: “Provedba HKO u stručnim studijima računarstva”

Referentna oznaka: UP.03.1.1.030063

Korisnik: Visoko učilište Algebra

Partneri: Međimursko veleučilište u Čakovcu, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, Veleučilište u Bjelovaru, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split, Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira, Split, Hrvatska udruga poslodavaca, Visoka škola za informacijske tehnologije (VsiTE), Veleučilište Velika Gorica, Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina

Ukupna vrijednost projekta: 3.836.901,74 HRK iz Europskog socijalnog fonda

Vremensko trajanje projekta: 22.03.2019. – 22.03.2022.

Kratki opis projekta

Prema analizama petogodišnjeg ciklusa reakreditacije visokih učilišta iz 2017. godine, studijski programi (SP) u velikom broju i dalje nemaju dovoljno kvalitetno definirane ishode učenja. Te analize ukazuju na potrebu daljnjih izmjena i dopuna SP i u području računarstva, temeljeno na konceptu ishoda učenja, zasnovanim na metodologiji HKO-a. Porastom izvoza IT usluga i softvera te potražnjom domaćih organizacija za digitalizacijom poslovanja, broj ukupno zaposlenih IT stručnjaka u svim granama gospodarstva porastao je na 52.000 (3.3% ukupne radne snage). Ponajveću skupinu poslodavaca za IT stručnjake čini ICT sektor u kojem se u proteklih deset godina otvorilo više od 6.200 novih radnih mjesta sa zaposleno ukupno 33.000 ljudi  (Bisonde i HUP ICT).

Kako bi dosegli prosjek Europske unije od 3,7% udjela IT stručnjaka u radnoj snazi te radi njihove bolje konkurentnosti pri zapošljavanju u EU zemljama, potrebno je u što kraćem roku kroz obrazovanje generirati i zatim zaposliti dodatnih 6.000 IT-evaca.

Ciljne skupine ovog projekta čini 8 visokoobrazovnih ustanova koje provode SP u području računarstva na preddiplomskoj i diplomskoj razini, koji rezultiraju kvalifikacijama stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer računarstva i stručni specijalist inženjer računarstva, te 4 visokoobrazovne ustanove sa studijima koji rezultiraju kvalifikacijom – stručni prvostupnik inženjer informacijskih tehnologija, akreditirani također u znanstvenom području 2.09. Tehničke znanosti / Računarstvo.

Opći cilj

Doprinijeti unaprjeđenju kvalitete visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj kroz razvoj i provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Specifični cilj projekta

Unaprjeđenje i razvoj 10 studijskih programa u području stručnih studija računarstva prema smjernicama HKO, kroz razvoj 5 standarda zanimanja i 7 standarda kvalifikacija, te unaprjeđenje postupaka osiguranja kvalitete i unaprjeđenje nastavne djelatnosti na tim studijima.

Službena stranica projekta: https://www.algebra.hr/visoko-uciliste/kampanje/hko-racunarstvo/

Kontakti za više informacija

Za više informacija o projektu obratite se na e-mail dekanat@mev.hr. Za više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr/, odnosno https://razvoj.gov.hr/, a više informacija o Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali potražite na poveznici https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/ .

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec
e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764
Copyright © 2024
Politika privatnosti
Uvjeti korištenja
Sva prava pridržana
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content