EU projekt: “Poticanje uključivanja ranjivih skupina na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva primjenom inovativnog pristupa”

Opće informacije

Naziv projekta: Poticanje uključivanja ranjivih skupina na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva primjenom inovativnog pristupa

Referentna oznaka: UP.02.2.2.03.0026

Korisnik: Međimursko veleučilište u Čakovcu

Projektni partneri: DG SPORT d.o.o., Toplice Sveti Martin d.d., Union d.d., ATON d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 1.467.147,47 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 1.467.147,47 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 10.4.2018. – 10.4.2019. (12 mjeseci)

Krati opis projekta

Međimursko veleučilište u Čakovcu dana 10.4.2018. potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za predmetni projekt sa Ministarstvom turizma kao Posredničkim tijelom razine 1 i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Uredom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije kao Posredničkim tijelom razine 2. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. U provedbu projektnih aktivnosti bit će uključeno 40 nezaposlenih osoba, koje će biti obučene od strane 7 predavača u 16 mentora temeljem novo-razvijenih programa osposobljavanja primjenom inovativnog pristupa i to za zanimanja konobar, kuhar i recepcioner, a uključeni predavači i mentori također će nadograditi svoja znanja putem programa usavršavanja, studijskog putovanja i nabavom specijalizirane stručne literature.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Ciljevi projekta su poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora (predavača i mentora) te stjecanje stručnih znanja, općih kompetencija i mekih vještina ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu verificiranih programa osposobljavanja i usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca. Uključeni polaznici programa osposobljavanja za zanimanja konobar, kuhar i recepcioner pohađat će 85 sati teorijske nastave i 200 sati stručne prakse kod projektnih partnera uz nadzor dodijeljenih mentora. Pored toga, u sklopu projekta bit će organizirana 2 studijska putovanja kako bi sudionici vidjeli primjere dobre prakse iz prve ruke i na taj način također nadogradili svoja stručna znanja koja će primijeniti u radu. Glavni rezultati projekta bit će: razvijena i verificirana 3 nova programa osposobljavanja primjenom inovativnog pristupa (za zanimanja konobar, kuhar i recepcioner), 40 nezaposlenih osoba steklo potvrde o uspješno završenom programu osposobljavanja, 16 mentora i 7 predavača usavršilo svoja stručna znanja i vještine u području turizma i ugostiteljstva.

Kontakti za više informacija

Za više informacija o projektu obratite se na e-mail dekanat@mev.hr. Kontakt osobe za projekt su doc.dr.sc. Nevenka Breslauer i mr.sc. Ivan Hegeduš. Za više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr/, odnosno https://razvoj.gov.hr/, a više informacija o Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali potražite na poveznici https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/ .

Prijave za programe osposobljavanja za nezaposlene osobe u sklopu projekta “Poticanje uključivanja ranjivih skupina na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva primjenom inovativnog pristupa”

POTPIS UGOVORA

Izvještaj o rezultatima provedenog istraživanja potreba tržišta rada

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec
e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content