Otvoren je Natječaj za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje u  Studentskom domu Čakovec u akademskoj godini 2024./2025.

Cijeli tekst natječaja i natječajnu dokumentaciju možete  preuzeti na poveznici:

Natječaj za subvencionirano stanovanje u Studentskom domu Čakovec u ak. g. 2024./2025. - Međimursko veleučilište u Čakovcu - MEV

(sve je u jednoj komprimiranoj datoteci), osim Obrasca A i Izjave o članovima zajedničkog kućanstva (u nastavku obrasca A) koji se kreiraju nakon prijave na poveznici https://websc.mev.hr/sc/2/login/student.

Nakon što proučite natječaj i natječajnu dokumentaciju kliknite na gornju poveznicu. Studenti koji se prvi puta prijavljuju na natječaj - kliknite na Registracija, upišite svoj OIB i popunite prijavu (Obrazac A) i u nastavku Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva. Na mail će vam stići Obrazac A i Izjava o članovima zajedničkog kućanstva te korisničko ime i lozinka koji omogućuju pristup prijavi radi eventualnog ispravka i  pregleda rezultata. Obrazac A i Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva treba ispisati, obavezno ih potpisati i poslati preporučenom poštom zajedno s ostalom dokumentacijom.

Studenti koji su se i prošle godine prijavljivali na natječaj za dom - upišite svoje korisničko ime i lozinku.

Na natječaj se mogu javiti studenti u redovitom statusu Međimurskog veleučilišta u Čakovcu i studenti u redovitom statusu Sveučilišta u Zagrebu Učiteljski fakultet – Odsjek u Čakovcu.

Svi studenti u redovitom statusu koji studiraju ili će studirati u Čakovcu u akademskoj godini 2024./2025. mogu se prijaviti i za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje kod privatnih stanodavaca u Čakovcu i to na natječaj koji provodi Studentski centar Varaždin. Iznimno, studenti Sveučilišta u Zagrebu, Učiteljski fakultet – Odsjeka u Čakovcu također se mogu prijaviti i za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje u  studentskim domovima Studentskog centra Varaždin.

Studentima skrećemo pozornost na nove cijene smještaja objavljene u natječaju.

Prijave se podnose od 5. srpnja 2024. do 23. srpnja 2024. osobno ili preporučenom poštom na adresu: Međimursko veleučilište u Čakovcu, Bana Josipa Jelačića 22/a, 40000 Čakovec uz naznaku „PRIJAVA ZA SMJEŠTAJ ZA STUDENTSKI DOM ČAKOVEC“, u zatvorenoj omotnici.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na e-mail: studentski.dom@mev.hr.


U privitku je Konačna rang lista studenata koji su ostvarili pravo na subvencionirani smještaj u Studentskom domu Čakovec prema Javnom natječaju za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje studenata u redovitom statusu u Studentski dom Čakovec u ak. god. 2023./2024. od 5. srpnja 2023.

Svi studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u Studentski dom Čakovec dužni su prije useljenja ishoditi liječničku potvrdu da nema kontraindikacija za smještaj u studentski dom sukladno čl. 5. Pravilnika o domskom redu i uvjetima boravka studenata u Studentskom domu Čakovec. Na dan useljenja svi studenti obavezno moraju donijeti liječničku potvrdu te osobnu iskaznicu na uvid. Bez liječničke potvrde studenti neće moći useliti  u dom.

Useljenje je 1. listopada 2023. godine (nedjelja) od 10,00-12,00 sati i u ponedjeljak 2. listopada 2023. od 8,00-15,00 sati.

Studenti koji namjeravaju useliti u nedjelju 1. listopada moraju svoj dolazak najaviti na mail studentski.dom@mev.hr radi organizacije useljenja i pripreme dokumentacije.

„Stari“ studenti mogu useliti u dom od 1. rujna, ali obavezno moraju javiti datum kada planiraju useliti, sukladno čl. 3. Pravilnika o domskom redu i uvjetima boravka studenata u Studentskom domu Čakovec. Tijekom rujna useljenja su radnim danom od ponedjeljka do petka u terminu od 8,00-15,00 sati. U mjesecu rujnu usluga subvencioniranog smještaja iznimno se naplaćuje po danu i to na način da obveza plaćanja počinje teći od dana useljenja i traje do kraja mjeseca. Mjesečna uplatna cijena dijeli se s 30 dana rujna i taj iznos se množi s brojem dana korištenja smještaja u rujnu.

Za studente koji ne usele do 2. listopada do 15,00 sati, a o razlozima ne obavijeste Voditeljicu Centra za studentski standard, smatrati će se da su odustali od svog prava na smještaj u studentski dom, a na njihovo mjesto smjestiti će se student prvi po broju bodova.

Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj, a još nisu upisali studij (upisuju ga u jesenskom roku) ostvareno pravo mogu koristiti nakon što upišu studij i dostave potvrdu o upisu odnosno potvrdu kojom potvrđuju da su studenti u redovitom statusu (najkasnije do 5. listopada 2023.)

Studenti koji upisuju drugu razinu studija (diplomski studij) dužni su dostaviti dokaze o upisu na tu razinu do 5. listopada 2023. godine jer u protivnom gube pravo ostvareno na natječaju.

Mole se studenti koji su iz bilo kojeg razloga odustali od svog prava na smještaj u dom da svoje odustajanje jave na mail studentski.dom@mev.hr kako bi omogućili smještaj studentima koji su zbog ograničenih kapaciteta doma ostali „ispod crte“. Studenti koji odustanu od svog prava na smještaj ostvarenog za akademsku godinu 2023./2024. mogu se ponovno natjecati za smještaj u domu u narednoj akademskoj godini odnosno ne gube pravo na prijavu za subvencionirani smještaj u sljedećoj akademskoj godini (2024./2025., 2025./2026., itd.).

Također upozoravamo studente koji su prošli i na natječaju Studentskog centra u Varaždinu i na natječaju za Studentski dom Čakovec Međimurskog veleučilišta u Čakovcu da se odluče koje mjesto odnosno ostvareno pravo prihvaćaju. Ministarstvo će subvencionirati samo jedan vid smještaja tako da u slučaju da ste ostvarili pravo na oba natječaja imate obvezu javiti svoju odluku na oba mjesta gdje ste ostvarili svoje pravo. Npr. prihvaćate li smještaj u Studentskom domu Čakovec, svoju odluku morate javiti nama na mail studentski.dom@mev.hr te nam mail Studentskog centra u Varaždinu na mail dom@scvz.hr gdje javljate da odustajete od mjesta u domu odnosno subvencije za privatni smještaj ovisno o tome koje pravo ste ostvarili. Ili obrnuto, ako želite prihvatiti smještaj u domu u Varaždinu, javite se u Varaždin da prihvaćate smještaj ili subvenciju ostvareno na njihovom natječaju, a u Čakovec javite da odustajete od mjesta u Studentskom domu u Čakovcu.

Sobe se dodjeljuju prema broju bodova ostvarenih temeljem kriterija iz članaka 11., 12. i 13. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje (NN 68/23) (prosjek ocjena, uspjeh na studiju) te ostalim kriterijima navedenim u Pravilniku o domskom redu i uvjetima boravka studenata u Studentskom domu Čakovec i to na način da studenti s boljim uspjehom na školovanju dobivaju sobe višeg ranga odnosno jednokrevetne sobe.

Studenti koji su ostvarili izravno pravo na smještaj također se rangiraju za razmještaj po sobama sukladno gore navedenim kriterijima.

Razmještaj po sobama biti će poslan svim studentima koji su ostvarili pravo na smještaj na mail adresu najkasnije do 28. kolovoza 2023. Nakon objave razmještaja po sobama studenti koji su ostvarili pravo na smještaj imaju mogućnost dogovoriti zamjenu mjesta s ostalim studentima i to do 31. kolovoza do 12,00 sati. Zamjena će se uvažiti ukoliko svoj pristanak pošalju svi studenti kojih se zamjene tiču na mail studentski.dom@mev.hr  te ukoliko se raspored ne kosi s optimalnim korištenjem dostupnih kapaciteta.

Npr. želite biti u sobi s studentom s kojim ste se dogovorili, potreban vam je pristanak te osobe, njegovog „cimera“ s liste razmještaja i vašeg „cimera“. Pristanak se šaljem mailom i to od strane svakog studenta kojeg se zamjena tiče i u mailu se navodi za koju sobu ste se u međusobnom dogovoru odlučili.

Nakon što se uvaže vaše želje koje će biti moguće realizirati biti će vam na mail poslan novi raspored. Mole se studenti da prate mailove kako bi se mogao utvrditi konačni raspored po sobama.

Studenti mogu donijeti svoju krevetninu ili koristiti domsku koja se mijenja svaka dva tjedna. Set posteljine koje svaki student zadužuje sastoji se od jastuka, jastučnice, deke i dvije plahte.

Glačala, kuhala, rešoi, grijalice te ostala električna trošila nisu dozvoljena u sobama. Studenti mogu koristiti čajnu kuhinju, praonicu rublja (uz naknadu), glačalo, usisivač te ostale uređaje koji su na raspolaganju u domu.

Račune za mjesec rujan i listopad poslati ćemo nakon useljenja elektroničkom poštom.

Mole se studenti da dostave službene mail adrese koje se dodjeljuju na učilištu.

Mjesečne uplatne cijene subvencioniranog smještaja u Studentskom domu Čakovec su:

za jednokrevetnu sobu 99,54 EUR;

za dvokrevetnu sobu 79,63 EUR (po osobi).

Molimo studente da prije prije useljenja još jednom pročitaju Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u Studentskom domu Čakovec.

Za sva dodatna pitanja molimo obratite se na studentski.dom@mev.hr.

 Konačna rang lista 2023 2024

 Prosjek ocjena po učilištima 2023_2024 - konačna

U privitku je Privremena rang lista studenata koji su se prijavili na Javni natječaj za ostvarivanje prava na subvencionirano stanovanje studenata u redovitom statusu na smještaj u Studentski dom Čakovec u ak. god. 2023./2024. od 5. srpnja 2023.

Prema Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: 602-01/23-03/00076, Urbroj: 533-04-23-0001, od 14. srpnja 2023. godine, o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2023./2024. te broju bodova ostvarenih na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje (NN 68/23) pravo na smještaj u Studentski dom Čakovec ostvarilo je 39 studenata.

Studenti mogu podnijeti prigovor na rezultate natječaja do 23. kolovoza 2023. do 12,00 sati bez obzira na način dostave na adresu Međimursko veleučilište u Čakovcu, Bana Josipa Jelačića 22/a, 40000 Čakovec, uz naznaku „POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA“.

Povjerenstvo za rješavanje prigovora razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang listu na temelju koje se ostvaruje pravo na smještaj. Konačna rang lista biti će objavljena najkasnije do 25. kolovoza 2023.

Konačna rang lista biti će objavljena na mrežnoj stranici Studentskog doma Čakovec (http://studomck.mev.hr), na Oglasnoj ploči Međimurskog veleučilišta u Čakovcu i Studentskog doma Čakovec.

Uz konačne rezultate biti će objavljene i ostale informacije vezane uz useljenje studenata u Studentski dom Čakovec.

Svi studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u Studentski dom Čakovec dužni su prije useljenja ishoditi liječničku potvrdu kojom se utvrđuje da nema kontraindikacija za smještaj u dom.

 Privremena rang lista 2023_2024

 Prosjek ocjena po učilištima 2023_2024

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec
e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content