Studentski zbor

Studentski zbor brine o ostvarivanju studentskih prava te obavlja poslove od interesa za studente Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. Brine o kvaliteti života studenata i o kvaliteti procesa studiranja na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu te o svim ostalim pitanjima važnih za studente.

Statut Studentskog zbora Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Poslovnik Studentskog zbora

Predsjednica Studentskog zbora:

TENA KOVAČIĆ, studentica preddiplomskog stručnog studija Menadžment turizma i sporta

Kontakt: tena.kovacic1@student.mev.hr

Zamjenik predsjednika Studentskog zbora:

Antonio Dević, student preddiplomskog stručnog studija Računartsvo

Kontakt: antonio.devic@student.mev.hr

Studentski pravobranitelj savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, zaprima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava te raspravlja o njima s nadležnim tijelima.  Može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava.

Studentski pravobranitelj:

Ines Kovačić, studentica preddiplomskog stručnog studija Održivi razvoj

Kontakt: ines.kovacic@student.mev.hr

 

KONTAKTI

KABINET 17, PRIZEMLJE

Možete ih kontaktirati na službenu e-mail adresu STUDENTSKOG ZBORA

 

POPIS STUDENTSKIH PREDSTAVNIKA I ZAMJENIKA

Preddiplomski studiji

Menadžment turizma i sporta

 1. godina – /
 2. godina – Tena Kovačić, predstavnica (Irena Vuk, zamjenica)
 3. godina – Karla Črep, predstavnica (Robert Radiković, zamjenik)

Računarstvo

 1. godina – Matej Siketić (Romano Keser, zamjenik)
 2. godina – Antonio Dević, predstavnik (Fabijan Kasapović, zamjenik)
 3. godina – Matko Milić, predstavnik (Sebastijan Sakač, zamjenik)

Održivi razvoj

 1. godina – /
 2. godina –Ines Kovačić, predstavnica (Elena Uršanić, zamjenica)
 3. godina – Sebastijan Trstenjak, predstavnik, (Karlo Kovačić, zamjenik)

 

Specijalistički diplomski stručni studiji

Menadžment turizma i sporta

 1. godina: Ivana Zeljko, predstavnica (Martin Brlek, zamjenik)
 2. godina – /

Zanima te studiranje
na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu?

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Menadžment turizma i sporta

Želiš poslovnu karijeru izgraditi u turizmu ili sportu? Ovo je dobro mjesto za početak.

Više >

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Održivi razvoj

Zanima te održivi razvoj i svi mogući oblici njegove primjenjivosti u svakodnevnom životu? Kreni u ovom smjeru.

Više >

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Računarstvo

Znaš da se želiš baviti računarstvom i u tom području želiš graditi svoj put? Upiši preddiplomski studij računarstva.

Više >

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Menadžment turizma i sporta

Želiš usavršiti svoje znanje i profilirati se u struci menadžmenta turizma ili sporta? Čekamo te ovdje.

Više >

MEĐIMURSKO
VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec

e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764

DRUŠTVENE MREŽE

PRETRAŽI

Copyright © 2019| Politika privatnosti Uvjeti korištenja Sva prava pridržana.

Izrada: SCRIBO PR

Skip to content