Select Page

Online nastava

Online nastava se na Međimurskom veleučilištu odvoji putem platforme Merlin . Tamo možete pronaći sve novosti i informacije vezane uz vaše kolegije. Za prijavu vam je potreban vaš AAI korisnički račun. Podaci iz ISVU sustava koje unosi referada, prilikom vašeg upisa u akademsku godinu, su sinkronizirani sa sustavom Merlin te sve promjene (upis nastavnika, upis i brisanje studenata) su vidljivi u sustavu Merlin sa odmakom od 24 sata. Važno je napomenuti da su akademske godine u sustavu Merlin odvojene pa obratite pažnju na adresnu traku vašeg preglednika o kojoj se akademskoj godini radi. Ako vam nije vidljiv niti jedan kolegij kontaktirajte referadu dal su vam u tekućoj akademskoj godini upisani kolegiji ili su možda vidljivi u nekoj od prethodnih ako se radi o ponovno upisu kolegija. Svaki od nositelja/izvođača na kolegiju u sustavu Merlin sam uređuje sadržaj te uvijek postoji mogućnost da vas ručno dodaju na neki od kolegija. Ako postoji potreba da budete upisani na neki od kolegija, a to niste iz nekog razloga, molim obratite se direktno nastavniku koji će napraviti ručni upis vašeg AAI na dotični kolegij.

Skip to content