Select Page
Misija, vizija i strategija

Misija

Misija Međimurskoga veleučilišta u Čakovcu obrazovanje je stručnjaka poduzetničkoga duha spremnih za samostalnu primjenu stečenih znanja i kompetencija, usmjerenih prema budućem zvanju s naglaskom stručnih znanja specifičnih za pojedino područje interesa. Veleučilište obavlja visokostručni te znanstveni rad u području tehničkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti, studijski programi usmjereni su na zadovoljavanje potreba za stručnim i specijalističkim kadrovima gospodarstva i drugih subjekata. Veleučilište shodno tome surađuje s visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama, te osigurava mogućnost unutarnje i vanjske mobilnosti studenata i nastavnika te nenastavnog osoblja pritom vodeći računa o racionalnom korištenju ljudskih i materijalnih resursa. Praćenje te stalni nadzor kvalitete, konkurentnosti i kompetitivnosti nastavnoga i stručnoga rada spadaju u važne zadaće na kojima se temelji budućnost Veleučilišta. Studenti, nastavnici, asistenti i nenastavno osoblje glavna su snaga Veleučilišta, jer ljudi jesu i bit će najvažniji potencijal svakoga društva.

Vizija

Međimursko veleučilište u Čakovcu je visoko učilište koje predstavlja regionalni centar izvrsnosti visokostručnog i primijenjenog znanstvenog rada koji provodi kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na konceptu cjeloživotnog učenja, odgovornosti za znanje kao javno dobro, mobilnosti i razvoju ljudskih potencijala kao najveće vrijednosti društva. Aktivnom suradnjom s gospodarstvom, partnerstvima za razvoj zajednice, uključenošću u Europski prostor visokog obrazovanja i Europski istraživački prostor te visokom razinom organiziranosti Veleučilište će pokazati svoju javnu odgovornost i doprinijeti razvoju društva znanja. Međimursko veleučilište u Čakovcu bit će institucija koja potiče mobilnost i razvijanje poduzetničke energije i izražavanje talenta svakog pojedinca (nastavnika, asistenta, administratora i studenta). Visoka fleksibilnost studija i uvođenje novih programa u cilju izobrazbe visokostručnih profila potrebnih gospodarstvu u okruženju postat će jednom od temeljnih značajki Međimurskog veleučilišta u Čakovcu.

Strategija

Kratkoročni i dugoročni razvoj Međimurskoga veleučilišta u Čakovcu te njegovo uspješno funkcioniranje u skladu je s njegovom vizijom i misijom. Strategijom treba precizirati i usmjeravati način ostvarivanja postavljenih ciljeva te u obzir uzeti: zahtjeve, potrebe, želje, mogućnosti i specifičnosti razvoja Veleučilišta.

Na temelju navedenih odrednica ovim se dokumentom definira srednjoročno razvojno razdoblje Međimurskoga veleučilišta u Čakovcu kao njegove razvojne strategije u razdoblju od 2020. do 2026. godine.

U tom će se razdoblju voditi računa o posebnostima Međimurskoga veleučilišta u Čakovcu, ali će se i aktivno raditi na samoj implementaciji Strategije. Strategija razvoja ujedno je i provedbeni plan koji donosi prioritete i mjere koje Međimursko veleučilište u Čakovcu u navedenom razdoblju namjerava provesti.

PREUZMI STRATEGIJU

Strategijom razvoja Međimurskog veleučilišta u Čakovcu definiraju se:

E

Vizija, misija i vrijednosti

E

Dokumenti koje je potrebno izraditi i usvojiti da bi se osiguralo provođenje zacrtanih ciljeva

E

Strateški ciljevi, prioriteti i mjere uz istovremeno definiranje mjerljivih indikatora i načina njihova praćenja

E

Terminski planovi (hodogrami) pojedinih aktivnosti predviđenih Strategijom

E

Osobe i tijela odgovorna za provedbu mjera u ovoj Strategiji

E

Rokovi potrebni za ostvarenje mjera koje će pridonijeti ostvarivanju zacrtanih ciljeva

Zanima te studiranje
na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu?

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Menadžment turizma i sporta

Želiš poslovnu karijeru izgraditi u turizmu ili sportu? Ovo je dobro mjesto za početak.

Više >

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Održivi razvoj

Zanima te održivi razvoj i svi mogući oblici njegove primjenjivosti u svakodnevnom životu? Kreni u ovom smjeru.

Više >

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Računarstvo

Znaš da se želiš baviti računarstvom i u tom području želiš graditi svoj put? Upiši preddiplomski studij računarstva.

Više >

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Menadžment turizma i sporta

Želiš usavršiti svoje znanje i profilirati se u struci menadžmenta turizma ili sporta? Čekamo te ovdje.

Više >

MEĐIMURSKO
VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec

e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764

DRUŠTVENE MREŽE

PRETRAŽI

Copyright © 2019| Politika privatnosti Uvjeti korištenja Sva prava pridržana.

Izrada: SCRIBO PR

Skip to content