Postupci jednostavne nabave

POSTUPCI U 2019. GODINI

Jednostavna nabava potrošnog materijala za sanitarne prostorije

 

Poziv na dostavu ponuda potrošnim materijalom za sanitarne prostorije 2019.

Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu potrošnih materijala za sanitarne prostorije

Jednostavna nabava uredskih potrepština i uredskog materijala

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave uredskog materijala i pribora

Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu uredskog materijala i pribora

 

 

Jednostavna nabava skener i printer

 

Poziv na dostavu ponuda skener i printer

 

Odluka o odabiru kandidata za skener i printer

 

 

Jednostavna nabava računala i naočala za virtualnu stvarnost

 

Odluka o odabiru

 

Odluka o odabiru

 

Poništenje JN

 

Poziv na dostavu ponuda_NOVO

 

Poziv na dostavu ponuda za naočale

 

Poziv na dostavu ponuda za računala i računalnu opremu

 

 

Jednostavna nabava usluga stručnog nadzora građevinskih radova zgrade Centar održivog razvoja

Poziv na dostavu ponuda angažiranje vanjske usluge za stručni nadzor građevinskih radova zgrade Centar održivog razvoja

 

 

Jednostavna nabava multisplit klima s jednom vanjskom i četiri unutarnje jedinice

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude za dobavu i nabavu klima

 

Poziv na dostavu ponuda multisplit klima s jednom vanjskomi četiri unutarnje jedinice

 

Ponudbeni list dobava i montaža multisplit klima sustava

 

 

Jednostavna nabava kartotečnih i arhivskih ormara za studentsku referadu

 

Poziv na dostavu ponuda za nabavu kartotečnih i arhivskih ormara za studentsku referadu

 

Odluka o odabiru nabave kartotečnih i arhivskih ormara

 

 

POSTUPCI U 2018. GODINI

Jednostavna nabava stolnih računala i monitora

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o odabiru

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti studentskog restorana i kafića u sklopu Studentskog doma Čakovec

Jednostavna nabava uredskog materijala i pribora

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o odabiru

 

Jednostavna nabava dobave, spajanja i montaža rasvjetnih tijela za studentski dom

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o odabiru

Jednostavna nabava ICT rješenja za pametne sobe studentskog doma Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Dobava ICT rješenja za Pametne sobe studentskog doma Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Odluka o odabiru ICT rješenja za pametne sobe studentskog doma Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Jednostavna nabava verifikacije troškova projekta “Uključivo studiranje”

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o odabiru

Jednostavna nabava potrošnog materijala za sanitarne prostorije

Odluka o odabiru ponude potrošnog materijala za sanitarne prostorije

Potrošni materijal za sanitarne prostorije

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave Potrošni materijal za sanitarne prostorije

Poziv na dostavu ponuda potrošnog materijala za sanitarne prostorije,ponovljeni postupak

Jednostavna nabava isporuke i izvedbe sustava video nadzora za studentski dom

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o odabiru isporuke i izvedbe susatava videonadzorne zaštite studentskog doma

Jednostavna nabave Vanjske usluge za upravljanje projektom i administraciju projekta „Poticanje uključivanja ranjivih skupina na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva primjenom inovativnog pristupa“

Poziv na dostavu ponuda vanjske usluge za upravljenje projektom

Odluka o odabiru

Jednostavna nabava vanjske usluge za provedbu mjera promidžbe i vidljivosti za projekt „Poticanje uključivanja ranjivih skupina na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva primjenom inovativnog pristupa“

Poziv na dostavu ponuda vanjske usluge za provedbu mjera promidžbe i vidljivosti za projekt

Odluka o odabiru


Jednostavna nabava sustava za nadzor ulaska u predavaonice

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o odabiru nabave Sustava za nadzor ulaska u predavaonice Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Jednostavna nabava opremanja predavaonice namještajem

Poziv na dostavu ponuda opremanje predavaonice namještajem

Odluka o odabiru nabave opremanje predavaonice namještajem

Jednostavna nabava opskrbe prirodnim plinom

Poziv na dostavu ponuda opskrbe prirodnim plinom

Odluka o odabiru opskrbe prirodnim plinom

POSTUPCI U 2019. GODINI

Jednostavna nabava uredskih potrepština i uredskog materijala

 

 

Jednostavna nabava skener i printer

 

Poziv na dostavu ponuda skener i printer

 

Odluka o odabiru kandidata za skener i printer

 

 

Jednostavna nabava računala i naočala za virtualnu stvarnost

 

Odluka o odabiru

 

Odluka o odabiru

 

Poništenje JN

 

Poziv na dostavu ponuda_NOVO

 

Poziv na dostavu ponuda za naočale

 

Poziv na dostavu ponuda za računala i računalnu opremu

 

 

Jednostavna nabava multisplit klima s jednom vanjskom i četiri unutarnje jedinice

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude za dobavu i nabavu klima

 

Poziv na dostavu ponuda multisplit klima s jednom vanjskomi četiri unutarnje jedinice

 

Ponudbeni list dobava i montaža multisplit klima sustava

 

 

Jednostavna nabava kartotečnih i arhivskih ormara za studentsku referadu

 

Poziv na dostavu ponuda za nabavu kartotečnih i arhivskih ormara za studentsku referadu

 

Odluka o odabiru nabave kartotečnih i arhivskih ormara

 

 

POSTUPCI U 2018. GODINI

Jednostavna nabava stolnih računala i monitora

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o odabiru

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti studentskog restorana i kafića u sklopu Studentskog doma Čakovec

Jednostavna nabava uredskog materijala i pribora

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o odabiru

 

Jednostavna nabava dobave, spajanja i montaža rasvjetnih tijela za studentski dom

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o odabiru

Jednostavna nabava ICT rješenja za pametne sobe studentskog doma Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Dobava ICT rješenja za Pametne sobe studentskog doma Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Odluka o odabiru ICT rješenja za pametne sobe studentskog doma Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Jednostavna nabava verifikacije troškova projekta “Uključivo studiranje”

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o odabiru

Jednostavna nabava potrošnog materijala za sanitarne prostorije

Odluka o odabiru ponude potrošnog materijala za sanitarne prostorije

Potrošni materijal za sanitarne prostorije

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave Potrošni materijal za sanitarne prostorije

Poziv na dostavu ponuda potrošnog materijala za sanitarne prostorije,ponovljeni postupak

Jednostavna nabava isporuke i izvedbe sustava video nadzora za studentski dom

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o odabiru isporuke i izvedbe susatava videonadzorne zaštite studentskog doma

Jednostavna nabave Vanjske usluge za upravljanje projektom i administraciju projekta „Poticanje uključivanja ranjivih skupina na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva primjenom inovativnog pristupa“

Poziv na dostavu ponuda vanjske usluge za upravljenje projektom

Odluka o odabiru

Jednostavna nabava vanjske usluge za provedbu mjera promidžbe i vidljivosti za projekt „Poticanje uključivanja ranjivih skupina na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva primjenom inovativnog pristupa“

Poziv na dostavu ponuda vanjske usluge za provedbu mjera promidžbe i vidljivosti za projekt

Odluka o odabiru


Jednostavna nabava sustava za nadzor ulaska u predavaonice

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o odabiru nabave Sustava za nadzor ulaska u predavaonice Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Jednostavna nabava opremanja predavaonice namještajem

Poziv na dostavu ponuda opremanje predavaonice namještajem

Odluka o odabiru nabave opremanje predavaonice namještajem

Jednostavna nabava opskrbe prirodnim plinom

Poziv na dostavu ponuda opskrbe prirodnim plinom

Odluka o odabiru opskrbe prirodnim plinom

POSTUPCI U 2019. GODINI

Jednostavna nabava uredskih potrepština i uredskog materijala

 

 

Jednostavna nabava skener i printer

 

Poziv na dostavu ponuda skener i printer

 

Odluka o odabiru kandidata za skener i printer

 

 

Jednostavna nabava računala i naočala za virtualnu stvarnost

 

Odluka o odabiru

 

Odluka o odabiru

 

Poništenje JN

 

Poziv na dostavu ponuda_NOVO

 

Poziv na dostavu ponuda za naočale

 

Poziv na dostavu ponuda za računala i računalnu opremu

 

 

Jednostavna nabava multisplit klima s jednom vanjskom i četiri unutarnje jedinice

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude za dobavu i nabavu klima

 

Poziv na dostavu ponuda multisplit klima s jednom vanjskomi četiri unutarnje jedinice

 

Ponudbeni list dobava i montaža multisplit klima sustava

 

 

Jednostavna nabava kartotečnih i arhivskih ormara za studentsku referadu

 

Poziv na dostavu ponuda za nabavu kartotečnih i arhivskih ormara za studentsku referadu

 

Odluka o odabiru nabave kartotečnih i arhivskih ormara

 

 

POSTUPCI U 2018. GODINI

Jednostavna nabava stolnih računala i monitora

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o odabiru

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti studentskog restorana i kafića u sklopu Studentskog doma Čakovec

Jednostavna nabava uredskog materijala i pribora

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o odabiru

 

Jednostavna nabava dobave, spajanja i montaža rasvjetnih tijela za studentski dom

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o odabiru

Jednostavna nabava ICT rješenja za pametne sobe studentskog doma Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Dobava ICT rješenja za Pametne sobe studentskog doma Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Odluka o odabiru ICT rješenja za pametne sobe studentskog doma Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Jednostavna nabava verifikacije troškova projekta “Uključivo studiranje”

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o odabiru

Jednostavna nabava potrošnog materijala za sanitarne prostorije

Odluka o odabiru ponude potrošnog materijala za sanitarne prostorije

Potrošni materijal za sanitarne prostorije

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave Potrošni materijal za sanitarne prostorije

Poziv na dostavu ponuda potrošnog materijala za sanitarne prostorije,ponovljeni postupak

Jednostavna nabava isporuke i izvedbe sustava video nadzora za studentski dom

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o odabiru isporuke i izvedbe susatava videonadzorne zaštite studentskog doma

Jednostavna nabave Vanjske usluge za upravljanje projektom i administraciju projekta „Poticanje uključivanja ranjivih skupina na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva primjenom inovativnog pristupa“

Poziv na dostavu ponuda vanjske usluge za upravljenje projektom

Odluka o odabiru

Jednostavna nabava vanjske usluge za provedbu mjera promidžbe i vidljivosti za projekt „Poticanje uključivanja ranjivih skupina na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva primjenom inovativnog pristupa“

Poziv na dostavu ponuda vanjske usluge za provedbu mjera promidžbe i vidljivosti za projekt

Odluka o odabiru


Jednostavna nabava sustava za nadzor ulaska u predavaonice

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o odabiru nabave Sustava za nadzor ulaska u predavaonice Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Jednostavna nabava opremanja predavaonice namještajem

Poziv na dostavu ponuda opremanje predavaonice namještajem

Odluka o odabiru nabave opremanje predavaonice namještajem

Jednostavna nabava opskrbe prirodnim plinom

Poziv na dostavu ponuda opskrbe prirodnim plinom

Odluka o odabiru opskrbe prirodnim plinom

Zanima te studiranje
na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu?

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Menadžment turizma i sporta

Želiš poslovnu karijeru izgraditi u turizmu ili sportu? Ovo je dobro mjesto za početak.

Više >

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Održivi razvoj

Zanima te održivi razvoj i svi mogući oblici njegove primjenjivosti u svakodnevnom životu? Kreni u ovom smjeru.

Više >

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Računarstvo

Znaš da se želiš baviti računarstvom i u tom području želiš graditi svoj put? Upiši preddiplomski studij računarstva.

Više >

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Menadžment turizma i sporta

Želiš usavršiti svoje znanje i profilirati se u struci menadžmenta turizma ili sporta? Čekamo te ovdje.

Više >

MEĐIMURSKO
VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec

e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764

PIŠI NAM

 

GDPR

DRUŠTVENE MREŽE

Copyright © 2019| Politika privatnosti Uvjeti korištenja Sva prava pridržana.

Izrada: SCRIBO PR