SAJAM POSLOVA – poziv studentima

Pozivaju se svi studenti treće godine preddiplomskih stručnih studija i druge godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta turizma i sporta koji su nezaposleni i traže posao, da dođu u srijedu, 26. travnja 2017., na SAJAM POSLOVA u sportsku dvoranu Ekonomske i trgovačke škole Čakovec u vremenu od 10:00 – 14:00 sati.

Sajmu će prisustvovati poslodavci iz svih branša, a najviše iz turizma koji su već iskazali interes za studente ovog Veleučilišta.