Predavanje „Utjecaj poljoprivrede na stanje okoliša“ – gost predavač Filip Halić, mag.ing.hort.

U četvrtak 24. siječnja 2019., na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu gost predavač Filip Halić, mag.ing.hort., održao je predavanje pod nazivom „Utjecaj poljoprivrede na stanje okoliša“. Predavanje je održano za studente 2. godine studijskog smjera Ekoinženjerstvo te su tijekom predavanja analizirani pozitivni i negativni utjecaji poljoprivrede na sastavnice okoliša, utjecaj mehaničke obrade, gnojidbe i zaštitnih sredstava. Velika pozornost posvećena je Nitratnoj direktivi (91/676/EEC) – propisu Europske Unije o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora, koja je donesena 1991. godine. Ovim predavanjem studenti su dobili uvid u načine kojima intenzivna poljoprivredna proizvodnja štetno djeluje na okoliš kao i metode kojima se štetan učinak poljoprivrede na okoliš može minimalizirati.