Poticanje uključivanja ranjivih skupina na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva primjenom inovativnog pristupa – odgoda predavanja

Obavještavaju se polaznici projekta “Poticanje uključivanja ranjivih skupina na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva primjenom inovativnog pristupa” da se u srijedu, 21.11., neće održati predavanje kod mr. sc. Ivana Hegeduša, v. pred.