Međimursko veleučilište u Čakovcu širi suradnju u Hrvatskoj i Sloveniji

U srijedu, 06.06.2018. na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu održano je predstavljanje mogućnosti nastavka studija studentima preddiplomskog stručnog studij Održivi razvoj na Strojarskom fakultetu u Mariboru. Prezentacija je inicirana od strane doc. dr. Janeza Ekarta, a na predstavljanju su bile prisutne i bivše studentice Veleučilišta koje uspješno studiraju na navedenom Fakultetu nakon što su završile studij Održivog razvoja na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu.

Osim suradnje sa Strojarskim fakultetom u Mariboru, Veleučilište je krajem svibnja, 2018. sklopilo i suradnju s Visokom školom međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld. Suradnja se odnosi na mogućnost nastavka studiranja u području održivog razvoja, ali i ostale aktivnosti od interesa za obje institucije kao što su konferencije, projekti, zajednički kolegiji, razmjena nastavnika. Uz dekanicu Veleučilišta, doc.dr.sc. Nevenku Breslauer, prof.v.š. na potpisivanju sporazuma sudjelovao je i dekan Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld mr.sc. Joško Klisović u pratnji prof.dr.sc. Gorana Bandova, prodekana za nastavu te predstavnika Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld Markom Lukićem te Igorom Brkićem.