Konačna rang lista za upis kandidata prijavljenih putem razredbenog postupka

Objavljena je konačna rang lista kandidata za upis prijavljenih putem razredbenog postupka na preddiplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta.

Konačna rang lista kandidata za upis – preddiplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta – 2018-2019 – 1

Upisi će se održati u petak, 20. srpnja 2018. u prizemlju zgrade Veleučilišta u vremenu od 08:00 – 10:00 sati.

Kandidati su dužni na upis dostaviti potvrdu o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 300,00 kuna, potvrdu o uplaćenoj školarini u iznosu od 5.500,00 kuna i  jednu (1) fotografiju veličine 4×6.

Plaćanje školarina može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:
Jednokratno:
a) Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom Maestro, MasterCard, Visa, American Express, sve banke.
b) Plaćanje općom uplatnicom u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte.
c) Plaćanje internet bankarstvom bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja.

Obročna otplata bez kamata i naknada:
American Express: do 3 rate
PBZ Maestro: do 3 rate
PBZ Visa Inspire: do 3 rate
Broj računa za uplate putem opće uplatnice ili internet bankarstva HR8823400091116034764. U pozivu na broj potrebno je obavezno navesti OIB kandidata za upis.
Ukoliko se plaćanje školarine vrši obročnom otplatom gore navedenim karticama, plaćanje se obavlja na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu, u Kabinetu 9, neposredno prije upisa.