Tutori

Međimursko veleučilište u Čakovcu uvodi sustav tutora da bi se studentima omogućilo produktivnije i ugodnije studiranje. Tutori su predavači kojima je dodijeljena grupa studenata koje će pratiti tijekom studiranja. U slučaju bilo kakvog pitanja ili problema, tutori su prva osoba kojoj se studenti mogu obratiti. Tutori su na raspolaganju za pomoć u procesu studiranja, za savjetovanje i usmjeravanje tijekom studija te kako bi studentima olakšali savladavanje obveza.

Preddiplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta:

1. godina studija TUTOR: Tomislav Hublin, pred.

2. godina studija TUTOR: Mirjana Trstenjak, mag. oec., v. pred.

3. godina studija TUTOR: Andrijana Kos-Kavran, mag. oec. pred.

Preddiplomski stručni studij Računarstvo:

1. godina studija TUTOR: Marija Miščančuk, v. pred.
2. godina studija TUTOR: Jurica Trstenjak, pred.
3. godina studija TUTOR: mr. sc. Bruno Trstenjak, v. pred.

Preddiplomski stručni studij Održivi razvoj:

1. godina studija TUTOR: Tibor Rodiger, pred.
2. godina studija
–  smjer Održiva gradnja TUTOR: Jasmina Ovčar, pred.
–  smjer Ekoinženjerstvo TUTOR: dr. sc. Silvija Zeman, pred.
–  smjer Termotehničko strojarstvo TUTOR: dr. sc. Stanislav Sviderek, pred.

3. godina studija
–  smjer Održiva gradnja TUTOR: Jasmina Ovčar, pred.
–  smjer Ekoinženjerstvo TUTOR: dr. sc. Silvija Zeman, pred.
–  smjer Termotehničko strojarstvo TUTOR: dr. sc. Stanislav Sviderek, pred.

Specijalistički stručni diplomski studij Menadžment turizma i sporta:

1. godina specijalističkog diplomskog stručnog studija: Martina Sobočan, prof.

2. godina specijalističkog diplomskog stručnog studija: Ivana Bujan, univ.spec. philol. angl., v.pred.