Studentski zbor

KABINET 17 PRIZEMLJE

TEL: 040/396-984

Predsjednik Studentskog zbora:

SVEN REDE, student preddiplomskog stručnog studija Menadžment turizma i sporta

Kontakt: sven.rede@student.mev.hr

Studentski zbor brine o ostvarivanju studentskih prava te obavlja poslove od interesa za studente Međimurskog veleučilišta u Čakovcu.  Brine o kvaliteti života studenata i o kvaliteti procesa studiranja na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu te o svim ostalim pitanjima važnih za studente.

Studentski pravobranitelj:

Bernard Jozić, student preddiplomskog stručnog studija Održivi razvoj

Kontakt: bernard.jozic@student.mev.hr

Studentski pravobranitelj savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, zaprima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava te raspravlja o njima s nadležnim tijelima.  Može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava.

Statut Studenskog zbora

Poslovnik Studentskog zbora

Možete ih kontaktirati na službenu e-mail adresu STUDENTSKOG ZBORA

POPIS PREDSTAVNIKA I ZAMJENIKA

Menadžment turizma i sporta

  1. godina – Sven Rede, predstavnik

Gabrijel Puklin, zamjenik

  1. godina – Adrijan Domijan, predstavnik

Asja Doroteja Gorski, zamjenica

  1. godina – Kristina Žganec, predstavnica

Romana Pomper, zamjenica

Računarstvo

  1. godina – Sebastian Sakač, predstavnik

Ivan Stanišić, zamjenik

  1. godina – Viktor Herman, predstavnik

 

  1. godina – Marko Kapustić, predstavnik

 

Održivi razvoj

1. godina:   Mlakar Emi

Rabuzin Gabrijela

2. godina

smjer OG:   Lehkec Ana-Marija

Capek Mia

smjer EI:    Kipke Lidija

Đurkin Tea

smjer TTI:  Furdi Hrvojka

3. godina

smjer OG: Posavec Karla (redovni)

Vrbanec Luka (redovni)

Kerovec Nikolina (izvanredni)

Sabo Tamara (izvanredni)

smjer EI:  Siladi Karlo

Barić Jelena

smjer TTI:  Kelemenić Valentino (redovni)

Horvat Maja (redovni)

Bačan Boris (izvanredni)

Kolarek Marko (izvanredni)

Specijalistički diplomski stručni studij; Menadžment turizma i sporta

Dario Struški, predstavnik

Tihana Miri, zamjenica