Studentski zbor

KABINET 17 PRIZEMLJE

TEL: 040/396-984

 Zamjenik predsjednika Studentskog zbora:

LUKA FLEGAR, student preddiplomskog stručnog studija Menadžment turizma i sporta

Kontakt: luka.flegar@student.mev.hr

Studentski zbor brine o ostvarivanju studentskih prava te obavlja poslove od interesa za studente Međimurskog veleučilišta u Čakovcu.  Brine o kvaliteti života studenata i o kvaliteti procesa studiranja na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu te o svim ostalim pitanjima važnih za studente.

Studentski pravobranitelj:

Bernard Jozić, student preddiplomskog stručnog studija Održivi razvoj

Kontakt: bernard.jozic@student.mev.hr

Studentski pravobranitelj savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, zaprima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava te raspravlja o njima s nadležnim tijelima.  Može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava.

Statut Studentskog zbora Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Poslovnik Studentskog zbora

Možete ih kontaktirati na službenu e-mail adresu STUDENTSKOG ZBORA

POPIS PREDSTAVNIKA I ZAMJENIKA

Menadžment turizma i sporta

  1. godina – Tena Kovačić, predstavnica
  2. godina – Marko Pavlović, predstavnik
  3. godina – Adrian Domijan, predstavnik

Računarstvo

  1. godina – Filip Vidović, predstavnik

Laura Botković, zamjenica

  1. godina – Sebastijan Sakač, predstavnik
  2. godina – Kristian Požgaj, predstavnik

Filip Tišljar, zamjenik

Održivi razvoj

1. godina:   Martin Ferenčić, predstavnik

2. godina

smjer OG:   Gabrijela Rabuzin, predstavnica

smjer TTI:  Emi Mlakar, predstavnica

3. godina

smjer OG: Ana-Marija Pandur, predstavnica

smjer EI:  Lidija Kipke, predstavnica

smjer TTI:  Hrvojka Furdi, predstavnica

Specijalistički diplomski stručni studij; Menadžment turizma i sporta

  1. godina: Romana Pomper, predstavnica
  2.  godina: Dario Struški, predstavnik