Stručna praksa u EU

PRAXIS – radi se o europskom projektu koji na jednome mjestu okuplja ponudu stručnih praksi u području visokog obrazovanja.

Jedan je od ciljeva vezanih za ovaj projekt online prikupljanje informacija i ponuda za Erasmus+ stručne prakse za studente. Ponude za praksu učitavane su na platformu od rujna ove godine. U prosjeku dnevno zabilježi oko 932 pretrage te je već poduprla  452 studentske prijave za stručnu praksu. U ovom trenutku mreža PRAXIS broji 97 partnera iz 33 zemlje.

Poveznica za mrežu PRAXIS : http://www.praxisnetwork.eu/.