Strategija

Strategija razvoja Međimurskoga veleučilišta u Čakovcu

Kratkoročni i dugoročni razvoj Međimurskoga veleučilišta u Čakovcu te njegovo uspješno funkcioniranje u skladu je s njegovom vizijom i misijom. Strategijom treba precizirati i usmjeravati način ostvarivanja postavljenih ciljeva te u obzir uzeti: zahtjeve, potrebe, želje, mogućnosti i specifičnosti razvoja Veleučilišta. Na temelju navedenih odrednica ovim se dokumentom definira srednjoročno razvojno razdoblje Međimurskoga veleučilišta u Čakovcu kao njegove razvojne strategije u razdoblju od 2014. do 2020. godine. U tom će se razdoblju voditi računa o posebnostima Međimurskoga veleučilišta u Čakovcu, ali će se i aktivno raditi na samoj implementaciji Strategije. Strategija razvoja ujedno je i provedbeni plan koji donosi prioritete i mjere koje Međimursko veleučilište u Čakovcu u navedenom razdoblju namjerava provesti. Strategijom razvoja Međimurskog veleučilišta u Čakovcu definiraju se:
– vizija, misija i vrijednosti
– strateški ciljevi, prioriteti i mjere uz istovremeno definiranje mjerljivih indikatora i načina njihova praćenja
– osobe i tijela odgovorna za provedbu mjera u ovoj Strategiji
– rokovi potrebni za ostvarenje mjera koje će pridonijeti ostvarivanju zacrtanih ciljeva
– dokumenti koje je potrebno izraditi i usvojiti da bi se osiguralo provođenje zacrtanih ciljeva
– terminski planovi (hodogrami) pojedinih aktivnosti predviđenih Strategijom

Strategija

Vizija

Misija