Stručne službe

 

TAJNIŠTVO

Tajnik

Marija Korunek, dipl. iur.

Tel: 040/396 990

Fax: 040/396 980

email: tajnik@mev.hr

URED DEKANA

Voditelj Ureda dekana

Filip Murković, struč. spec. admin. publ.

Tel: 040/396 989

email: ured-dekana@mev.hr

SLUŽBA ZA STUDENTSKE POSLOVE

Voditelj Službe za studentske poslove Viši stručni referent Viši stručni referent
Željka Breslauer, bacc. oec. Martina Žnidarić, bacc. admin. publ. Silvija Beti, bacc. admin. publ.
Tel: 040/396 999 Tel: 040/396 999 Tel: 040/396 999
email: referada@mev.hr      email: referada@mev.hr      email: referada@mev.hr     

Radno vrijeme za studente

ponedjeljak, srijeda i petak: 12:00 – 15:00

utorak i četvrtak: 12:00 – 18:00

SLUŽBA ZA FINANCIJSKE POSLOVE

Voditelj Službe za financijske poslove Računovodstveni referent
Sanja Turk, dipl. oec. Nataša Marciuš
Tel: 040/396 988 Tel: 040/396 992
email: racunovodstvo@mev.hr    email: blagajna@mev.hr  

SLUŽBA ZA INFORMATIČKE POSLOVE

Stručni suradnik za informatičke poslove

Željko Hrebak, dipl. inf.

Tel: 040/396 991

email: administrator@mev.hr

Radno vrijeme za studente

ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 08:00 – 15:00

četvrtak: 10:00 – 18:00

 

CENTAR ZA STUDENTSKI STANDARD

Voditeljica centra za studentski standard

Tatjana Kovač Pinc, dipl. oec.

Tel: 040/396 982

email: studentski.dom@mev.hr

 

KNJIŽNICA

Knjižničar

Petra Horvat, mag. bibl.

Tel: 040/396 985

email: knjiznica@mev.hr

Radno vrijeme za studente

ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 7:30 – 15:30

četvrtak: 10:00 – 18:00