Jednostavna nabava isporuke i izvedbe sustava video nadzora za studentski dom

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o odabiru isporuke i izvedbe susatava videonadzorne zaštite studentskog doma