Razvoj karijera

Centar za razvoj karijera

Centar za razvoj karijera Međimurskog veleučilišta u Čakovcu djeluje kao posrednik između studenata i poslodavaca s krajnjim ciljem povećanja efikasnosti i učinkovitosti zapošljavanja mladih tijekom i nakon studija. Temeljna je uloga Centra posredovanje između ciljnih skupina, asistencija u svim fazama istraživanja karijere te planiranje i razvoj karijera studenata od početka studija pa nadalje.

Ciljevi Centra su:

  • Umrežavanje studenata, poslodavaca i alumnija
  • Edukacija studenata o tržištu rada i zapošljavanju
  • Razvijanje vještina upravljanja karijerom
  • Pružanje potpore studentima putem savjetovanja i usmjeravanja
  • Suradnja s centrima drugih visokoobrazovnih institucija
  • Gostujuća predavanja dionika iz prakse i tržišta rada

Navedeni ciljevi Centra ostvarivat će se preko tutora na Veleučilištu, dok će se organizirane edukacije i specifična karijerna savjetovanja provoditi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i ostalim relevantnim dionicima.