Računarstvo

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ RAČUNARSTVO

TRAJANJE STUDIJA: 3 godine

UKUPNO OSTVARENI BODOVI ZAVRŠETKOM STUDIJA: 180 ECTS

IZVEDBA STUDIJA: redoviti i izvanredni studij

STUDIJSKI SMJEROVI:

  • Programsko inženjerstvo – izobrazba u programiranju, izradi i održavanju složenih aplikacija i programskih alata
  • Inženjerstvo računalnih sustava i mreža – izobrazba u projektiranju i održavanju računalnih sustava i mreža

STRUČNI NAZIV ZAVRŠETKOM STUDIJA:

  • Stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica računarstva

OSNOVNI CILJ STUDIJA I MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Izobrazba inženjera računarstva za samostalno obavljanje poslova održavanja, posluživanja i oblikovanja računarskih sustava, manjih mreža, informacijskih sustava i aplikacija, kao i njihovog korištenja kao alata.

MOGUĆNOST NASTAVKA STUDIJA NA DRUGIM VISOKIM UČILIŠTIMA

Dopusnica za izvođenje preddiplomskog stručnog studija Računarstvo

izvedbeni plan 2018-2019 RAČ redovni

izvedbeni plan 2018-2019 RAČ izvanredni