Javna obrana završnog rada

Obavijest o održavanju javne obrane završnog rada na preddiplomskom stručnom studiju Računarstvo koja je predviđena za 21. rujna 2018.

Javne obrane završnih radova – Računarstvo – 21.09.2018