Javna obrana završnog rada

Obavijest o održavanju javne obrane završnog rada na preddiplomskom stručnom studiju Računarstvo koja je predviđena za 17. srpnja 2018.

Javna obrana završnog rada – Računarstvo – 17.07.2018