Javna obrana završnog rada

Obavijest o održavanju javne obrane završnog rada na preddiplomskom stručnom studiju Računarstvo koja je predviđena za 12. srpnja 2018.

Javne obrane završnih radova – Računarstvo – 12.07.2018