Pravilnici

Poslovnik Upravnog vijeća

Poslovnik o radu Stručnog vijeća

Poslovnik o radu Vijeća odjela za računarstvo

Poslovnik o radu Vijeća odjela za menadžment

Poslovnik o radu Vijeća odjela za održivi razvoj

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika, suradnika i ostalih zaposlenika

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o studiranju

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o studiranju

Pravilnik o radu knjižnice

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o stručnoj praksi i terenskoj nastavi

Pravilnik o načinu dodjele AAI@EduHr elektroničkog identiteta i održavanju imenika AAI@EduHr elektroničkih identiteta na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu dodjele AAI@EduHr elektroničkog identiteta

Pravilnik o ocjenjivanju studenata

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o ocjenjivanju

Pravilnik o izbornom postupku za provedbu izbora za Studenski zbor

Pravilnik o nagrađivanju studenata Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Pravilnik o radu

Pravilnik o osiguravanju kvalitete

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o osiguravanju kvalitete

Pravilnik o sadrzaju i obliku diploma i potvrda te dopunskih isprava o studiju te informacijskih paketa za prijenos ects bodova

Pravilnik o postupanju po provedenoj evaluaciji izvedbe nastave nastavnika i suradnika te predmeta od strane studenata

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

Etički kodeks

Pravilnik o poslovnoj tajni

Pravilnik o Erasmus programu međunarodne mobilnosti

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta

Pravilnik o raspodjeli prihoda Veleučilišta

Pravilnik o financiranju studentskog zbora i studentskih programa

Odluka o izmjeni Pravilnika o financiranju studentskog zbora i studentskih programa

Pravilnik o završnom radu, završnom ispitu i završetku preddipl. i spec. dipl. str. studija

Pravilnik o dopuni Pravilnika o završnom radu, završnom ispitu i završetku preddiplomskih stručnih studija i specijalističkog diplomskog stručnog ispita

Pravilnik o znanstvenom i stručnom usavršavanju i osposobljavanje

Pravilnik o postupku izrade, odobravanja, unapređivanja i revizije studijskih programa

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju prava na smještaj u Studentskom domu Čakovec

Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u Studentskom domu Čakovec

Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu za radna mjesta koja se financiraju sredstvima iz projekata Europske unije