Povjerenstvo za studentska pitanja na Odjelu za računarstvo

1. dr. sc. Mihael Kukec, prof. v. š.

2. Marija Miščančuk, v. pred.

3. Ivana Bujan, v. pred. 

4. Nenad Breslauer, v. pred.

5. Željka Breslauer, voditeljica Službe za studentske poslove