Povjerenstvo za studentska pitanja na Odjelu za menadžment

  1. dr. sc. Mihael Kukec, prof. v. š. 
  2. mr. sc. Ivan Hegeduš, v. pred. 
  3. Ivana Bujan, v. pred.  
  4. Tomislav Hublin, pred.
  5. Željka Breslauer, voditeljica Službe za studentske poslove