Povjerenstvo za programe mobilnosti

  1. Marija Miščančuk, v. pred.
  2. Martina Sobočan, pred.
  3. Nenad Breslauer, v. pred.