Povjerenstvo za kvalitetu

1. mr. sc. Sanja Brekalo v. pred., predsjednik
2. mr. sc. Ivan Hegeduš, pred., član
3. dr. sc. Sarajko Baksa, prof. v. š., član
4. Marija Miščančuk, prof. pred., član
5. Tihana Miri, student, član
6. Željka Breslauer – Mesarić, voditeljica Službe za studentske poslove, član
7. mr. sc. Željko Knok v. pred., član
8. mr. sc. Renato Slaviček, gospodarstvenik, član