Osoba za zaštitu dostojanstva radnika

1. Marija Miščančuk, v. pred.