Upis u ljetni semestar

Obavještavaju se svi studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu koji još nisu obavili upis u ljetni semestar da to mogu učiniti,  prema Pravilniku o studiranju, čl. 26, najkasnije 15 dana od početka ljetnog semestra, dakle od 27. veljače 2017. do 13. ožujka 2017. u protivnom gube status studenta.

Upis u ljetni semestar dužni su obaviti svi studenti, bilo da imaju prvi upis u semestar ili ponavljaju godinu.

Studenti su dužni kod upisa predati indeks i imati sa sobom studentsku iskaznicu (iksicu).