Računalne vizualizacije – izvanučionička nastava

Obavještavaju se studenti da će se u srijedu, 09.05., u sklopu nadoknade nastave iz predmeta Računalne vizualizacije održati izvanučionička nastava s početkom u 16:30 sati u Tehnološko inovacijskom centru Međimurje.